Nhiệm vụ trọng tâm

Ghi nhận từ đại hội hội nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028
Ghi nhận từ đại hội hội nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028
Tính đến ngày 31/3/2023, toàn tỉnh đã có 200/203 cơ sở Hội tổ chức xong đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là tiền đề quan trọng để Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức thành công đại hội cấp huyện, hướng tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần...
Quan tâm xây dựng sản phẩm OCOP mang thương hiệu tỉnh
Quan tâm xây dựng sản phẩm OCOP mang thương hiệu tỉnh
Chiều 19/5, Ban Thường vụ Hội Nông dân (HND) tỉnh Bắc Giang tổ chức quán triệt, triển khai Đề án “HND các cấp là nòng cốt trong tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hợp tác, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, giai đoạn 2022 - 2025”...
Bắc Giang: Xây dựng lớp nông dân có trình độ cao, khát vọng làm giàu
Bắc Giang: Xây dựng lớp nông dân có trình độ cao, khát vọng làm giàu
Dưới tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ 4.0 là hướng đi tất yếu. Vì vậy, để nông dân đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cần xây dựng lớp nông dân có trình độ cao, khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê...