Bắc Giang: Hội Nông dân 10 huyện, TP tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028

Lượt xem: 155

Đến nay, 100% Hội Nông dân các huyện, TP trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa.

Đánh giá chung, đại hội đại biểu Hội Nông dân các huyện, TP đã bảo đảm tiến độ, đúng quy định. Việc bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng.

Theo đó, 287 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành; 83 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ; 100% Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân khóa mới tái cử; 262 đại biểu được bầu đi dự Đại hội cấp tỉnh. Hội Nông dân huyện Yên Dũng được Hội Nông dân tỉnh lựa chọn để tổ chức đại hội điểm, rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh.

Thành công của đại hội cấp huyện khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, Thành ủy và Ban Chấp hành Hội Nông dân cùng cấp; tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, trách nhiệm của tập thể cán bộ hội viên. Đây là tiền đề tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028, dự kiến tổ chức vào tháng 7/2023.

Mạc Yến