Tập huấn nghiệp vụ công tác hội và phong trào nông dân cho cán bộ Hội cơ sở năm 2023

Lượt xem: 421

Từ ngày 28 đến ngày 29/8/2023, tại Trường Chính trị tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và Trường Chính trị tỉnh phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác hội và phong trào nông dân cho 203 học viên là chủ tịch Hội Nông dân cơ sở trên địa bàn 10 huyện, thành phố.

Các đại biểu dự khai mạc lớp tập huấn.

Trong 02 ngày, các đại biểu được quán triệt, hướng dẫn, định hướng nhiều nội dung. Trong đó, có các chuyên đề chuyên sâu như: Kết quả tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, thông tin thời sự trong nước và Quốc tế 6 tháng đầu năm 2023; nghiệp vụ Ngân hàng Chính sách – Xã hội; nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho chủ trang trại, hộ sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàN tỉnh Bắc Giang…

Quang cảnh lớp tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn nhằm cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ chủ chốt hội nông dân cơ sở để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác, quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động thực tiễn; đồng thời tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Hội được giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân.

Trên cơ sở tiếp thu các kiến thức, nội dung của các chuyên đề được tập huấn, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ Hội cơ sở sẽ phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Hội và nhiệm vụ chính trị địa phương.

Phùng Vị – Hội Nông dân tỉnh