Ngày 14-1, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội, phong trào nông dân năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Lượt xem: 132

Phát huy kết quả đạt được, năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu đạt hơn 100 nghìn hộ SXKD giỏi các cấp; mỗi huyện thành lập một mô hình kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả; 98% hội nông dân tham gia bảo hiểm y tế; xây dựng 45 mô hình nông dân bảo vệ môi trường; phấn đấu 214 có sở hội đạt khá và vững mạnh; tích cực vận động Quỹ hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách địa phương…

Quang cảnh Hội nghị

Để đạt mục tiêu trên, năm 2019 các cấp hội tập trung tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới hoạt động thi đua khen thưởng hướng tới người lao động trực tiếp và hội viên nông dân; thực hiện tốt dự án nâng cao năng lực sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và Internet cho cán bộ hội viên; hỗ trợ 2 tổ hợp tác; chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con; đẩy mạnh phong trào nông dân SXKD giỏi; vận động hội viên nông dân tích cực tham gia vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Cùng đó, các cấp hội đẩy mạnh dịch vụ hỗ trợ nông dân về phân bón, máy nông nghiệp. Phối hợp với các ngân hàng giúp hội viên vay vốn phát triển sản xuất.

Hội Nông dân các huyện, thành phố ký giao ước thi đua năm 2019

Nhân dịp này, 102 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội, phong trào nông dân năm 2018 được T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh khen thưởng.

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017-2018, nhận Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Hoàng Phương – Báo Bắc Giang