Hội Nông dân tỉnh tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông

Lượt xem: 99

Vừa qua Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Công ty TNHH METRO VINA Việt Nam tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật ATGT đường bộ và đổi mũ bảo hiểm kém chất lượng lấy mũ bảo hiểm mới đạt chuẩn, có trợ giá cho nhân dân trên địa bàn tỉnh; thời gian thực hiện từ ngày 15/5/2013 đến hết tháng 7/2013. Kết quả bước đầu trong sáu ngày từ ngày 15 đến 21 tháng 5/2013 Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa đã triển khai thực hiện ở 24/26 xã trong huyện, được đông đảo nhân dân hưởng ứng nên đã đổi được trên 2000 mũ bảo hiểm kém chất lượng lấy mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho nhân dân trên địa bàn huyện…Đây là một trong những nội dung Hội Nông dân triển khai thực hiện kế hoạch số 86 – KH/HNDVN ngày 5/2/2013 của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về triển khai nghị quyết liên tịch tổ chức cuộc vận động “Hội viên Nông dân tham gia giữ gìn TTATGT” năm 2013; thực hiện công văn số 68/CV – UBATGTQG ngày 28/3/2013 của Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia ” V/v tổ chức đổi mũ bảo hiểm đạt chuẩn có trợ giá” và các văn bản của tỉnh về bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang./.

Ngô Xuân Tình

Ban tuyên huấn HND tỉnh