Hội NDVN- Tổng cục Chính trị: Tuyên truyền vận động nông dân phát triển kinh tế, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng

Lượt xem: 105

Qua đợt kiểm tra của đoàn công tác liên ngành tại các mô hình kinh tế của nông dân, các xã, huyện thuộc tỉnh Lào Cai và Bắc Giang từ ngày 18 đến 23/7 cho thấy 5 nội dung phối hợp gồm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân và cán bộ, chiến sỹ về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn; xây dựng các tổ chức hội, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; vận động nông dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng an ninh; vận động nông dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc; thực hiện chính sách hậu phương quân đội đều đạt hiệu quả cao.

Đoàn công tác liên ngành thăm mô hình VAC của gia đình hội viên Phan Thị Mười,

thôn Liên Sơn, xã Lão Hộ, Yên Dũng, Bắc Giang

Hàng năm, Bộ Chỉ huy quân sự và Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đều tổ chức tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, chương trình kế hoạch của Quân đội và Hội Nông dân, thu hút được đông đảo các cán bộ chiến sỹ và hội viên tham gia.

Đến nay, toàn tỉnh xây dựng được 1.895 chi hội thôn bản và các tổ Hội Nông dân. Thông qua hoạt động của các tổ đội công tác 123 của quân đội tăng cường cơ sở, hoạt động kết nghĩa giữa các đơn vị với địa phương và các đợt bộ đội hành quân dã ngoại làm công tác vận động quần chúng, lực lượng vũ trang đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền cơ sở củng cố được 87 chi hội từ yếu kém trước năm 2008 vươn lên trở thành chi hội khá năm 2010.

Trong công tác phối hợp vận động nông dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội gắn với nhiệm vụ an ninh quốc phòng, cán bộ, chiến sỹ quân đội và hội viên nông dân đã hỗ trợ nhau thực hiện các chỉ tiêu thi đua do ngành mình phát động như các phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo… Qua các phong trào đã có hơn 15.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, chiếm 17% số hộ nông nghiệp, 185 hộ được đánh giá đủ tiêu chí trang trại.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai đã tổ chức hơn 480 lượt cán bộ, chiến sỹ tiến hành 13 đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai; tổ chức tuyên truyền cán bộ hội viên không tham gia học đạo, truyền đạo trái phép, không di cư tự do ở 90 thôn bản. Trong phong trào thi đua “Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng – an ninh”, hai bên đã phối hợp tuần tra canh gác bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới hơn 3.240 lần, giải quyết 23 vụ xâm canh xâm cư, 47 vụ/325 người vi phạm quy chế đường biên; 219 vụ tranh chấp đất đai trong nông dân; bắt 48 vụ, 112 người buôn lậu qua biên giới… Ban chỉ huy quân sự huyện Văn Bàn đã phối hợp với Hội Nông dân huyện củng cố các địa bàn trọng điểm phức tạp về di dịch cư tự do, truyền đạo trái phép và tranh chấp đất đai, vận động nhân dân xã Minh Lương, Nậm Xây không tham gia đào đãi vàng trái phép, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại Bắc Giang, công tác phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch cũng đã góp phần xóa đói giảm nghèo, xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc ở các vùng miền núi Sơn Động, Lục Ngạn, giúp đỡ các thôn, làng, bản khó khăn, phức tạp về an ninh chính trị, động viên thanh niên tham gia khám tuyển, lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự… 89 hộ nông dân nghèo, gia đình chính sách đã được cán bộ chiến sỹ quân đội xây tặng nhà ở, trị giá 4,5 tỷ đồng; 958 lượt đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo khó khăn ở vùng sâu, vùng xa được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí…

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ vốn đầu tư ban đầu cho hơn 2.500 hội viên nông dân, trị giá hơn 5,9 tỷ đồng để phát triển sản xuất, giúp đỡ hơn 1.250 cơ sở sản xuất, 7 làng nghề ở nông thôn mở rộng sản xuất, kinh doanh dịch vụ, tạo việc làm cho hơn 12.000 lao động nông thôn, góp phần tăng thu nhập, từng bước ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân.

Từ năm 2004 đến nay, Bắc Giang có gần 101.000 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp Trung ương có 1.112 hộ, gần 24.000 hộ có mức thu nhập trên 50 triệu đồng/năm…

Nhìn nhận về công tác phối hợp thời gian qua, đại diện các bên đều thống nhất cho rằng cần tiếp tục xây dựng, bổ sung chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2010 – 2015, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở. Ngoài 5 nội dung phối hợp trong giai đoạn 2004 – 2010, cần chú trọng tuyên truyền nội dung Nghị quyết TW 8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết TW 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, cần tích cực vận động hội viên nông dân đấu tranh chống truyền đạo trái phép, không di cư tự do, tích cực sản xuất phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, làm tốt chính sách hậu phương quân đội.

Theo TTXVN