Dạy nghề cho nông dân thông qua mô hình CLB Khoa học kỹ thuật nhà nông.

Lượt xem: 98

Các CLB đã tổ chức nhiều nội dung hoạt động phong phú, đa dạng trong đó chú trọng trao đổi, chia sẻ và truyền đạt kinh nghiệm lẫn nhau từ đó đã tự hình thành mô hình ” nông dân dạy nông dân” . Để phát huy hiệu quả của mô hình, Trung tâm Dạy nghề và Dịch vụ Hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh) đã triển khai thực hiện đề tài ” Đổi mới công tác dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn thông qua các CLB Khoa học kỹ thuật nhà nông“.

Bước đầu, thông qua CLB “Khoa học kỹ thuật nhà nông” xã Song Mai (TP Bắc Giang), Trung tâm Dạy nghề đã mở lớp dạy nghề trồng hoa chất lượng cao cho 30 học viên là thành viên CLB sinh hoạt theo nhóm trồng trọt tham dự. Trong thời gian học 3 tháng, cùng với các giáo viên truyền đạt kiến thức, Trung tâm trực tiếp hợp đồng với một hộ SXKD giỏi là thành viên CLB có kinh nghiệm thực tế trong trồng hoa chất lượng cao tham gia giảng dạy, hướng dẫn học viên thực hành; tổ chức các buổi toạ đàm, trao đổi kinh nghiệm thực tế tại ruộng,… Với phương pháp này, đã giúp các học viên dễ dàng tiếp thu các kiến thức về lý thuyết, thực hành cụ thể giữa kiến thức kết hợp với kinh nghiệm tại ruộng thực địa.

Phương pháp dạy nghề kết hợp giữa giáo viên chính quy và hộ nông dân SXKD giỏi đã đem lại hiệu quả thiết thực. Kết thúc khoá học, chất lượng đào tạo nghề được nâng lên, học viên không chỉ mang kiến thức đã học phát triển kinh tế gia đình mà thông qua CLB khoa học kỹ thuật nhà nông họ còn là những tiểu giáo viên phổ biến, hướng dẫn kiến thức, kinh nghiệm cho các thành viên trong CLB và nông dân. Thông qua CLB tuyên truyền đến nông dân về công tác dạy nghề, làm cho nông dân thấy được lợi ích của việc học nghề từ đó chủ động tham gia học nghề, coi học nghề là quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc tạo việc làm, chuyển nghề, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống đồng thời phát huy được tính lan toả của đào tạo nghề.

Trong thời gian tới, phát huy hiệu quả mô hình dạy nghề thông qua CLB khoa học kỹ thuật nhà nông, Trung tâm sẽ tiếp tục mở các lớp dạy nghề mộc, chăn nuôi thú ý, trồng trọt,… phát huy hiệu quả mô hình ” nông dân dạy nông dân“.

Sơn Hải