TW Hội NDVN gặp mặt các đại biểu ND điển hình tiên tiến dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII

Lượt xem: 87

Chủ tịch BCH TW Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường chủ trì buổi gặp mặt. Ngoài ra tiếp đoàn còn có Phó Chủ tịch Thường trực BCH TW Hội NDVN Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ tịch Hà Phúc Mịch, Lều Vũ Điều, Nguyễn Duy Lượng; lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc TW Hội .

Chủ tịch BCH TW Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường chủ trì buổi gặp mặt

Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường thay mặt lãnh đạo TW Hội NDVN chia vui và bày tỏ niềm tự hào với các đại biểu ND điển hình tiên tiến trên lĩnh vực nông nghiệp ở các vùng, miền của Tổ quốc đã về dự Đại hội.

Tại buổi gặp mặt một số đại biểu đã thay mặt cho 92 ND điển hình giới thiệu về mô hình sản xuất kinh doanh giỏi tại địa phương và bày tỏ mong muốn TW Hội NDVN tiếp tục quan tâm, lãnh đạo các cấp Hội phát huy hơn nữa vị trí, vai trò của Hội ND trong sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII năm 2010 đã tôn vinh, biểu dương những tấm gương tiêu biểu nhất của phong trào thi đua yêu nước nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Theo HNDVN