Hội nghị BCH TƯ Hội NDVN lần thứ 6: Tập trung làm tốt các nhiệm vụ năm 2011

Lượt xem: 74

Các tỉnh, thành Hội nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2010 do TƯ Hội trao tặng

Tại Hội nghị, phó Chủ tịch Hội Nguyễn Duy Lượng trình bày Dự thảo Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 06 của Hội về “Đẩy mạnh công tác Hội và phong trào nông dân ở vùng đồng bào có đạo” giai đoạn 2005-2010.

Năm năm qua, các tỉnh, thành Hội đã kết nạp mới 484.915 nông dân là tín đồ tôn giáo, đưa tổng số hội viên là tín đồ tôn giáo lên hơn 1 triệu người, chiếm 10% tổng số hội viên toàn quốc. Đến nay, 100% xã, phường có đông đồng bào tôn giáo đã có tổ chức Hội, trong đó có 61,89% chi Hội vững mạnh

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết, công tác Hội và phong trào nông dân vùng đồng bào có đạo đã đạt được những kết qủa đáng ghi nhận.

Đồng chí Bùi thị Kim Hoa, Chủ tịch Hội ND tỉnh Ninh Bình cho rằng, Nghị quyết 06 ra đời đã giúp công tác Hội vùng đồng bào có đạo có những bước phát triển mới. Đồng chí cho biết, Hội ND tỉnh Ninh Bình đã phối kết hợp với chính quyền địa phương để chọn lựa cán bộ Hội vùng đồng bào có đạo với những tiêu chuẩn đề ra, đồng thời cũng chọn lựa chi Hội trưởng là những nhân tố cốt cán. Hội thường xuyên ưu tiên mở các lớp dạy nghề, đầu tư các dự án; cho nông dân vùng đồng bào có đạo vay vốn phát triển sản xuất…

Ngoài ra, công tác tuyên truyền vùng đồng bào có đạo ở Ninh Bình cũng được chú trọng như thông qua các hình thức sân khấu hoá, mở các CLB Nông dân với pháp luật, phát miễn phí báo, chí của Hội tới 100% chi Hội. Chính vì vậy, số lượng hội viên là đồng bào có đạo ngày càng tăng, có những chi Hội 90% hội viên có đạo.

Theo Chủ tịch Hội ND Ninh Bình, để thu hút hội viên có đạo vào Hội thì phải chăm lo cho họ cả về đời sống tinh thần và vật chất. Đồng chí kiến nghị, TƯ Hội cần mở nhiều lớp tập huấn cho cán bộ vùng đồng bào có đạo; ưu tiên đầu tư các dự án cho nơi này.

Lâm Đồng là một tỉnh có đông và đa tôn giáo, do vậy, công tác vận động đồng bào có đạo đòi hỏi phải được quan tâm đúng mức. Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, đồng chí Trần Duy Việt, Chủ tịch Hội ND tỉnh Lâm Đồng nói: “Hội thường xuyên phối hợp lồng ghép để làm tốt công tác tuyên truyền cho đồng bào theo đạo những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Phong trào NDSXKD giỏi được đẩy mạnh trong vùng đồng bào có đạo”.

Đồng chí kiến nghị, TƯ Hội cần mở nhiều Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm xử lý điểm nóng ở các địa phương trong hoạt động tôn giáo; có định hướng biên chế nhân sự những địa phương có đông đồng bào tôn giáo sinh sống.

Là một địa phương có “điểm nóng”, Hội ND Thành phố Đà Nẵng đã mềm dẻo, đa dạng phương pháp vận động đồng bào có đạo để tạo niềm tin, sự ổn định, giúp hội viên, nông dân yên tâm sản xuất, sống “tốt đời, đẹp đạo”. Đồng chí Nguyễn Phú Ban, Chủ tịch Hội ND thành phố Đà Nẵng cho biết.

Sau khi thảo luận Dự thảo Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 06, Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị BCH TƯ Hội NDVN lần thứ 6 (bấm để xem toàn văn).

Tổng kết và bế mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Hà Phúc Mịch đánh giá năm 2010- năm có nhiều sự kiện lịch sử trọng đại, các cấp Hội và giai cấp nông dân đã có nhiều đóng góp to lớn. Trong công tác Hội, toàn hệ thống Hội đã có những hoạt động nổi bật chào mừng 80 năm ngày thành lập Hội; đồng chí cũng tuyên dương 3 địa phương: Bà Rịa- Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai trong việc phối hợp với các cơ quan chuyên môn yêu cầu Công ty Vedan bồi thường thiệt hại cho nông dân.

Đồng chí yêu cầu, năm 2011, các tỉnh, thành Hội tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp như: Tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp; tư vấn, dạy nghề và giám sát việc thực hiện Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ trong công tác dạy nghề cho nông dân; triển khai có hiệu quả Quyết định 1045 QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức tổng kết hoạt động của Hội tham gia phát triển kinh tế tập thể; tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; thực hiện kết luận 61 của Ban Bí thư TƯ Đảng…

Theo HNDVN