HND TP Bắc Giang nhiều hoạt động kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10 (1930-2011)

Lượt xem: 90

Trong tháng, tuyên truyền được 15 tin, bài, ảnh về kết quả hoạt động của hội và phong trào nông dân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chỉ đạo các cơ sở hội nạo vét 44,5km kênh mương, sửa chữa 3km đường giao thông nông thôn với 2.270 ngày công lao động. Những đơn vị làm tốt như Hội Nông dân xã Tân Mỹ, Đa Mai, Đồng Sơn và Song Mai. Cùng với các hoạt động trên, 100% các cơ sở hội trong thành phố tổ chức gặp mặt ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Hội 81 năm xây dựng và trưởng thành. Qua đó, nhân lên niềm tự hào của cán bộ, hội viên, nông dân với tổ chức hội và giai cấp nông dân, thi đua xây dựng nông thôn mới, phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

HND TP Bắc Giang