Khánh thành công trình chào mừng Đại hội đại biểu HND Việt Nam lần thứ VI

Lượt xem: 84

Đồng chí Lã Văn Đoàn – Phó chủ tịch TT Hội Nông dân tỉnh dự lễ bàn giao

Đây là công trình thứ 3 do Hội Nông dân huyện trực tiếp triển khai vận động cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn huyện ủng hộ tiền, ngày công xây mới, cải tạo nhà cho hộ nông dân nghèo. Với mức vận động 5 nghìn đồng/ 1 hội viên nông dân, 20 nghìn đồng/ 1 cán bộ chi hội và 50 nghìn đồng trở lên/ 1 cán bộ Hội chuyên trách, tổng số tiền các cấp Hội Nông dân trong huyện vận động được là 60 triệu đồng. Mỗi công trình, huyện Hội hỗ trợ 20 triệu đồng và hàng chục ngày công. Nằm trong chương trình thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI do Hội Nông dân tỉnh phát động, công trình “Cải tạo xây mới nhà cho hội viên, nông dân nghèo” của Hội Nông dân huyện Lục Ngạn có ý nghĩa rất sâu sắc, mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân và khẳng định rõ hơn vai trò của Hội trong việc tham gia xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân.

Bảo Tú Quyên

Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang

Đây là công trình thứ 3 do Hội Nông dân huyện trực tiếp triển khai vận động cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn huyện ủng hộ tiền, ngày công xây mới, cải tạo nhà cho hộ nông dân nghèo. Với mức vận động 5 nghìn đồng/ 1 hội viên nông dân, 20 nghìn đồng/ 1 cán bộ chi hội và 50 nghìn đồng trở lên/ 1 cán bộ Hội chuyên trách, tổng số tiền các cấp Hội Nông dân trong huyện vận động được là 60 triệu đồng. Mỗi công trình, huyện Hội hỗ trợ 20 triệu đồng và hàng chục ngày công. Nằm trong chương trình thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI do Hội Nông dân tỉnh phát động, công trình “Cải tạo xây mới nhà cho hội viên, nông dân nghèo” của Hội Nông dân huyện Lục Ngạn có ý nghĩa rất sâu sắc, mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân và khẳng định rõ hơn vai trò của Hội trong việc tham gia xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân.

Bảo Tú Quyên

Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang