HND tỉnh Bắc Giang ký kết Chương trình phối hợp với HND thành phố Hà Nội giai đoạn 2013 – 2018

Lượt xem: 93

Đ/c Leo Thị Lịch – Chủ tịch HND tỉnh Bắc Giang và Đ/c Trịnh Thế Khiết – Chủ tịch HND thành phố Hà Nội ký kết chương trình phối hợp

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội và các đồng chí lãnh đạo HND các tỉnh thành phố bắt tay cam kết thực hiện chương trình phối hợp.

Tại hội nghị các đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân các tỉnh thành phố cam kết phối hợp chặt chẽ thực hiện có hiệu quả những nội dung phối hợp đã ký kết và các hoạt động khác của Hội, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên nông dân; tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội. Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị, hàng năm xây dựng kế hoạch công tác cụ thể sát với thực tế và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung chương trình đã ký kết./.

Vũ Hải Đăng – VPHND tỉnh