Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân cụm 15 tỉnh miền núi phía bắc 6 tháng đầu năm 2014

Lượt xem: 88

Đồng chí Lều Vũ Điều – Phó chủ tịch BCH Trung ương HND Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, Đ/c Leo Thị Lịch – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang cũng đã trao đổi một số việc làm mới nổi bật và sáng tạo của Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang 6 tháng đầu năm như: việc thực hiện chỉ tiêu do Trung ương hội giao đều đạt và vượt 50% so với kế hoạch năm; ngoài ra các cấp hội trong tỉnh tập trung tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, Hiến pháp năm 2013, Luật đất đai sửa đổi; tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân kiên quyết bảo vệ độc lập dân tộc, giữ vững chủ quyền đất nước, không gây bất ổn trước việc Trung Quốc hạ đặt trái phép Giàn khoan HD 981 trên vùng biển của Việt Nam… Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2014. Tổ chức phát động Cuộc vận động ủng hộ nông dân với Trường sa đến cán bộ hội các cấp từ tỉnh đến cơ sở; phát động cuộc vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2014. Hướng dẫn các cấp hội tổ chức cho hội viên, nông dân đăng ký danh hiệu “Hộ nông dân SXKD giỏi” các cấp năm 2014 theo Quy định số 18-QĐ/HNDTW của Trung ương Hội. Tập trung chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức sơ kết 03 năm phong trào SXKD giỏi, gắn với tôn vinh hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp để tạo sự lan toả, nhân rộng phong trào. Lựa chọn 5 sản phẩm nông nghiệp tham gia Lễ Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc năm 2014; triển khai thực hiện các đề tài khoa học công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh và cấp cơ sở…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lều Vũ Điều – Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao kết quả công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014, đồng chí nhấn mạnh các cấp hội cần tiếp tục tuyên truyền đến cán bộ hội viên, nông dân về tình hình Biển Đông tránh để kẻ xấu lợi dụng tình hình nhằm xúi bẩy, kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 61 của Ban Bí thư, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát phản biện xã hội. Tập trung bám sát các nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác hội được giao.

Vũ Duy Khải

Văn phòng HND tỉnh