Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội

Lượt xem: 85

Đ.c Đỗ Thị Minh – Phó hiệu trưởng Thường trựcTrường Chính trị tỉnh khai giảng lớp tập huấn.

Đến dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Đỗ Thị Minh – Phó hiệu trưởng Thường trực Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Nguồn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cùng 115 học viên tham gia tập huấn lớp thứ nhất tổ chức từ ngày 22/7 đến 24/7/2014. Theo kế hoạch lớp tập huấn thứ 2 gồm 115 học viên ở các huyện còn lại là Sơn Động, Tân Yên, Việt Yên, Lục Nam và Yên Thế sẽ khai giảng vào ngày 29/7/2014.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng hoạt động thực tiễn về công tác hội như: thông tin thời sự chuyên đề về Biển đảo; công tác vận động Hội Nông dân ở cơ sở; hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI); kỹ năng tổ chức điều hành hội nghị; những điểm mới của Hiến pháp và Luật Đất đai sửa đổi năm 2013; kỹ năng diễn thuyết trước công chúng…Qua đó, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ Hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Hội các cấp, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực sự là trung tâm và nòng cốt cho các phong trào nông dân và xây dựng nông mới góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội ở địa phương./.

Ban Tổ chức