BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN 61 TRUNG ƯƠNG KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 61-KL/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG; QUYẾT ĐỊNH SỐ 673-QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI BẮC GIANG

Lượt xem: 127

Đ/c Leo Thị Lịch – Chủ tịch HND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Sau hơn 03 năm thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao vai trò chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự tạo điều kiện của UBND tỉnh và sự chủ động tích cực tham mưu của Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang. Ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kết luận 61-KL/TW, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã quán triệt tới các ngành liên quan, Ban hành Công văn số 98-CV/TU ngày 07/8/2011 về việc ” Tăng cường sự tham gia của Hội Nông dân các cấp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội nông thôn“, trong đó chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng quy chế phối hợp, xác định rõ cơ chế để Hội Nông dân các cấp tham gia thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa xã hội nông thôn. Kết quả, Hội Nông dân tỉnh được Trung ương Hội Nông dân phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dạy nghề và dịch vụ hỗ trợ nông dân Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang với số vốn đầu tư hơn 40 tỷ đồng, trong đó UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng 3,6 tỷ đồng; Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2012 UBND tỉnh đã cấp 3 tỷ đồng, năm 2014 UBND tỉnh tiếp tục cấp 2 tỷ đồng từ ngân sách của tỉnh. Sau 3 năm thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg, toàn tỉnh đã dạy nghề cho hơn 33 nghìn lao động nông thôn…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thân Văn Khoa – Phó bí thư Thường trực tỉnh uỷ, khẳng định trong công tác lãnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh luôn xác định phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí quan trọng trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong những năm gần đây, tỉnh đã chú trọng đưa những tiến bộ khoa học – kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp, tạo các điều kiện tối đa cho nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Từ đó đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung như vải thiều, cam đường canh (Lục Ngạn), gà đồi (Yên Thế), lúa thơm (Yên Dũng)….

Đ/c Lều Vũ Điều – Phó chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam phát biểu kết luận buổi làm việc

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Lều Vũ Điều – Phó chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đánh giá cao tỉnh Bắc Giang trong việc thực hiện kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí cũng đề nghị Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới cần tổ chức sơ kết việc thực hiện kết luận và quyết định, quan tâm phê duyệt Đề án bộ máy tổ chức biên chế Trung tâm dạy nghề từ 9 – 15 người, trước mắt từ 7 -9 người; hàng năm hỗ trợ từ nguồn ngân sách cho Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh từ 3 – 5 tỷ đồng.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đồng chí Thân Văn Khoa cảm ơn đoàn kiểm tra của Trung ương; trong thời gian tới Tỉnh ủy Bắc Giang phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chê tồn tại tiếp tục thực hiện có hiểu quả Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Vũ Duy Khải