HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ BẮC GIANG TÍCH CỰC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

Lượt xem: 83

Năm 2014, các cấp Hội thành phố đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Hội thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân phản ánh kịp thời. Việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, các cấp cơ sở Hội đã kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tình hình hội viên để tuyên truyền, vận động nông dân không để xảy ra hiện tượng bị kích động, lợi dụng, không có hành động quá khích, gây mất an ninh trật tự. Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên không nghe kẻ xấu xúi giục, không lợi dụng tự do tôn giáo, tín ngưỡng, chống phá Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Tổ chức 02 lớp tập huấn truyền thông về tình hình thời sự trong và ngoài nước, tình hình diễn biến biển Đông tới 100% cán bộ chi hội và cơ sở.

Ngoài ra, Hội còn tập trung vận động hội viên thực hiện tốt chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án nhất là các dự án trọng điểm như: xây dựng đường Quốc lộ 1A; khu hạ tầng dân cư xã Song Khê, dự án cải tạo nâng cấp đường liên huyện… ; tham gia các buổi tiếp dân tuyên truyền; giám sát việc thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế – xã hội, đề xuất với với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương những bất cập, khó khăn trong việc thực thi các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội đã tham gia đề xuất điều chỉnh Nghị quyết số 38 của Hội đồng nhân dân thành phố về nội dung hỗ trợ các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp.

Cùng với các hoạt động trên, Hội chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức các buổi tiếp thu ý kiến đóng góp của hội viên vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều ý kiến sát thực, có chất lượng. Tham gia cuộc thi “Bác Hồ với Bắc Giang – Bắc Giang học tập làm theo lời Bác”; tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Vận động 100% con em hội viên thực hiện nghĩa vụ quân sự, tặng 51 xuất quà trị giá 4,9 triệu đồng cho con em lên đường nhập ngũ. Tham gia diễn tập chiến đấu trị an tại phường Đa Mai. Hội trực tiếp chủ trì 02 mô hình khoa học công nghệ cấp cơ sở về sử dụng chế phẩm sinh học cải tạo môi trường ao nuôi thủy sản và mô hình sử dụng chế phẩm ủ rơm rạ làm phân bón hữu cơ tới 130 hội viên thực hiện mô hình trị giá 88 triệu đồng. Hội phối hợp với ngành tư pháp trợ giúp pháp lý cho 1.003 lượt người, tuyên truyền pháp luật cho 5.723 lượt hội viên; tổ chức 08 lớp tập huấn với nội dung phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho 548 hội viên. Tham gia hòa giải thành công 112 vụ mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, bạo lực gia đình… Qua đó, năm 2014 thành phố đã hạn chế việc khiếu kiện đông người kéo dài, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội ở địa phương; tạo niềm tin cho hội viên, nông dân vào các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng Đảng, cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Các cấp Hội tích cực phối hợp với UBND các xã vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, đóng góp tiền, ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng, hiến đất làm đường giao thông, các công trình công cộng; giới thiệu việc làm trong nước cho 426 người. Đảm nhận duy tu bảo dưỡng và làm vệ sinh 111km đường giao thông nông thôn, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường…Tích cực tham gia giám sát các chương trình, đề án phát triển kinh tế – xã hội của Thành Phố; làm tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu hội viên ưu tú kết nạp vào Đảng trong năm 2014. Chỉ đạo thực hiện 28 mô hình điểm thu nhập hiệu quả kinh tế cao. Hoạt động giúp đỡ hộ hội viên nghèo được quan tâm. Các cấp hội vận động tiết kiệm theo gương Bác giúp đỡ 26 hội viên nghèo bằng nhiều hình thức như mua cây, con giống phát triển sản xuất, công lao động trị giá 22 triệu đồng…Những kết quả đó đã góp phần vào thành quả chung đưa 03 xã (Song Mai, Dĩnh Trì, Tân Mỹ) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Năm 2015 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, năm đầu tiên thành phố Bắc Giang với vị thế đô thị loại II, Hội Nông dân thành phố quyết tâm nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phát huy sức mạnh của hệ thống tổ chức Hội tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ngụy Thị Vân

Phó Chủ tịch HND TP