Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân quý I năm 2015

Lượt xem: 85

Đồng chí Leo Thị Lịch – TUV, Chủ tịch HND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Trong quý I, công tác Hội và phong trào nông dân trong tỉnh đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Trong đó, nổi bật đã tuyên truyền được 1.470 buổi cho 99.860 lượt người; phát hành 3000 cuốn bản tin; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chi hội được 746 lượt; kết nạp mới 1.384 Hội viên, đưa tổng số toàn tỉnh lên 235.637 hội viên; quỹ hoạt động tăng 972 triệu đồng, nâng tổng quỹ toàn tỉnh lên 25 tỷ 744,2 triệu đồng; Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng 745,02 triệu đồng, nâng tổng nguồn quỹ của các cấp Hội đạt 25 tỷ 987,069 triệu đồng. Trong quý, có 112.604 hộ đăng ký danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp; 252.822 hộ đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Các cấp hội đã chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật được 44.437 lượt người tham dự; tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng chính sách xã hội giúp hội viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; … Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh, làm mới và sửa chữa 134,6km đường giao thông…

Kết luận hội nghị, đồng chí Leo Thị Lịch, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, nhấn mạnh trong quý II năm 2015 các cấp hội cần đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với cấp ủy. Trước mắt, tập trung tổ chức hội nghị biểu dương nông dân điển hình tiên tiến bảo đảm theo đúng kế hoạch đề ra; triển khai tốt cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ VI và đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, hỗ trợ nông dân…

Phùng Thị Vị