Bí thư Tỉnh ủy Trần Sỹ Thanh chỉ đạo: Đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả các phong trào nông dân

Lượt xem: 102

Đồng chí Leo Thị Lịch – TUV, Chủ tịch HND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động

công tác hội và phong trào nông dân từ đầu nhiệm kỳ tới nay

Báo cáo của HND tỉnh nêu rõ, ngay sau Đại hội, HND tỉnh đã phát động chương trình thi đua, xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban chấp hành. HND tỉnh tập trung vào 8 nhiệm vụ nổi bật: Thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền giai đoạn 2013-2018 nhằm đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống…

Các đại biểu tham dự phát biểu tại buổi làm việc

HND cũng đã chủ động tham gia có hiệu quả phong trào Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới. Thông qua đó, vận động được hơn 4,2 tỷ đồng quỹ hỗ trợ nông dân, đạt 133% kế hoạch năm. HND các cấp còn đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Hiện toàn tỉnh có 116 nghìn hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; 2 nông dân được vinh danh nông dân Việt Nam xuất sắc. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền cho hội viên, nông dân ở một số nơi hiệu quả chưa cao. Chất lượng sinh hoạt của chi, tổ hội hạn chế. Phong trào nông dân phát triển không đồng đều, chậm đổi mới ở một số cơ sở hội. Tại buổi làm việc, các đại biểu đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh có cơ chế chính sách bố trí một phần kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp hằng năm cho HND thực hiện các chương trình; tăng phụ cấp cho cán bộ hội ở cơ sở, chi tổ hội. Ngành chức năng lựa chọn mô hình đào tạo nghề phù hợp cho nông dân. Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ban, ngành đề nghị các cấp HND đa dạng hình thức hoạt động và thu hút hội viên. Tăng cường vận động hội viên tạo điều kiện thuận lợi giải phóng mặt bằng các dự án, thu hút doanh nghiệp đầu tư về nông thôn; tạo nguồn lực trực tiếp để hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, vận động nông dân dồn điền đổi thửa, xây dựng mô hình dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới…

Đồng chí Trần Sỹ Thanh – Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh thời gian tới, HND tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập; hướng dẫn hội viên khai thác tiềm năng thế mạnh địa phương để phát triển kinh tế, tăng thu nhập, nhân rộng những cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả; phát huy vai trò hỗ trợ hội viên liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Đối với công tác dạy nghề, HND tỉnh cần đổi mới nội dung, phương pháp để huy động những người có kinh nghiệm trực tiếp truyền nghề cho hội viên. Vận động, hướng dẫn nông dân thay đổi cách thức sản xuất, chú trọng bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng và vệ sinh an toàn nông sản thực phẩm. HND tỉnh cần thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội, thu hút người có trình độ về công tác ở HND cơ sở. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền ban hành các cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, đồng thời quản lý chặt chất lượng vật tư, giống cây trồng, vật nuôi tránh thiệt hại cho nông dân.

Hải Minh