Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 7 (khoá VIII), tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Lượt xem: 86

Năm 2014, các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua toàn quốc năm 2014, nổi bật là: Tổ chức phát động Cuộc vận động “Nông dân với Trường sa” được trên 25 triệu đồng; phát hành 12 nghìn cuốn Bản tin và 400 cuốn kỷ yếu Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang khóa VIII; kết nạp mới 7.897 hội viên. Chỉ đạo tổ chức tổng kết hội nghị chi hội nhiệm kỳ 2012-2014 đạt 100% kế hoạch. Đặc biệt, đã chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy đối với Hội Nông dân tỉnh và các huyện, thành hội. Tổ chức thành công Hội thi “Nông dân tìm hiểu pháp luật ATGT” từ cơ sở đến tỉnh. Tổ chức đợt vận động xây dựng được trên 7 tỷ đồng Quỹ hỗ trợ nông dân, nâng tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt trên 25 tỷ đồng, cho 1.928 hộ hội viên vay xây dựng mô hình điểm về sản xuất kinh doanh giỏi. Trong năm, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp cơ sở Hội xây dựng được 27 mô hình kinh tế tập thể, 379 mô hình điểm về sản xuất kinh doanh giỏi; 106.213 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh giỏi các cấp; 232.180 hộ đạt danh hiệu “gia đình nông dân văn hóa”…Phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Máy kéo và Máy nông nghiệp cung ứng được trên 40 máy nông nghiệp các loại trị giá trên 2 tỷ đồng theo Quyết định số 68 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp…

Đồng chí Leo Thị Lịch – TUV, Chủ tịch HND tỉnh tặng băng khen cho các tập thể, cá nhân năm 2014

Tại hội nghị, BCH TW Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen cho 09 tập thể và 21 cá nhân; BCH Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen cho 32 tập thể, 34 cá nhân vì đã có thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2014; đồng thời phát động và tổ chức ký giao ước thi đua giữa 10 huyện, thành hội năm 2015.

Đồng chí Leo Thị Lịch – TUV, Chủ tịch HND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Leo Thị Lịch, Tỉnh ủy viên – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh yêu cầu các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tập trung thực hiện đạt hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2015. Trong đó, nhấn mạnh một số chỉ tiêu chủ yếu như: phấn đấu kết nạp trên 4.500 hội viên mới; trên 80% cơ sở vững mạnh, không có cơ sở trung bình, yếu; có 90% số hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân 1 tỷ đồng; 90% số hộ nông dân đăng ký đạt danh hiệu gia đình nông dân văn hóa; thành lập thêm 40 mô hình kinh tế tập thể; trực tiếp và phối hợp dạy nghề cho trên 6.000 lao động nông thôn; mỗi cơ sở Hội xây dựng được 01 mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường…

Bảo Tú Quyên