Nghiệm thu dự án khoa học “Xây dựng mô hình trồng cây Ba Kích tím dược liệu dưới tán cây lâm nghiệp” tại xã Yên Định, huyện Sơn Động

Lượt xem: 102

Hội đồng tổ chức nghiệm thu tại thực địa

Sau 3 năm thực hiện, Dự án đã hướng dẫn cho 15 hộ tham gia Dự án nắm vững được quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và nhân giống ba kích quy mô hộ gia đình, với tổng số 10.500 cây. Qua kiểm tra, theo dõi mô hình tỷ lệ sống của cây Ba Kích là trên 80%, sinh trưởng và phát triển tốt, bình quân 1,5 -2 kg củ/cây, giá bán từ 250.000đ- 350.000đ/kg; tỷ lệ ươm hom đạt khoảng 90%, các hom phát triển tốt, tỷ lệ ra rễ cao. Mô hình cũng được các cơ quan chức năng và hộ dân tham gia đánh giá rất cao. Thành công của mô hình bước đầu đã nâng cao nhận thức và thay đổi thói quen cho người nông dân ở khu vực miền núi về trồng, nhân giống các loài cây lâm sản ngoài gỗ nói chung và cây Ba Kích nói riêng; từng bước góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho các hộ tham gia dự án; giảm thiểu người dân phá rừng. Kết quả Dự án đã khẳng định rõ vai trò của tổ chức Hội Nông dân trong việc tham gia phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương; tạo niềm tin cho hội viên và nông dân đối với các chủ trương phát triển kinh tế – xã hội nói riêng và các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước nói chung. Đồng thời nâng cao vị thế của tổ chức Hội Nông dân các cấp trong việc trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020, góp phần thực hiện thắng lợi Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban bí thư, Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn Duy Lượng – Phó chủ tichjTT TW Hội, Chủ tịch Hội đồng khoa học TW Hội phát biểu kết luận tại buổi nghiệm thu

Đóng góp ý kiến cho dự án, hầu hết các thành viên Hội đồng đã đánh giá cao các kết quả đạt được của dự án. Đây là dự án có giá trị kinh tế, xã hội và khoa học cao, có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ của công tác Hội. Dự án góp phần thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, góp phần vào phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng ổn đình và bền vững. Kết luận buổi nghiệm thu, Tiến sĩ Nguyễn Duy Lượng đánh giá cao tinh thần làm việc của chủ nhiệm dự án và các cộng sự. Tuy số kinh phí không nhiều song chủ nhiệm đã chỉ đạo xây dựng thành công mô hình, được cấp ủy, chính quyền địa phương coi đây là mô hình có hiệu quả hơn hẳn các mô hình khác cùng triển khai. Sau khi nghiệm thu, Hội đồng đề nghị Hội Nông dân tỉnh tiếp tục theo dõi và có đánh giá chất lượng của củ Ba kích đến chu kỳ thu hoạch, (5 năm) đồng thời có kế hoạch nhân rộng ra các vùng lân cận có các điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp với cây Ba Kích. Dự án đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt kết quả tốt./.

Vũ Duy Khải

VP HND tỉnh