TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY CHẾ GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI

Lượt xem: 85

Quảng cảnh buổi tập huấn

Các đại biểu dự tập huấn được đồng chí Nguyễn Văn Hải – Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp truyền đạt về kỹ năng, nghiệp vụ triển khai thực Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị – xã hội; Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Trong đó tập trung vào nghiệp vụ giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2015 – 2020; những điểm mới, những thuận lợi khó khăn trong triển khai thực hiện Quyết định số 81của Thủ tướng Chính phủ.

Kết luận buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Nguồn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh yêu cầu các cấp hội trong tỉnh tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính, Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Việc thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội là một trọng trách mới của các cấp hội, cần lựa chọn giám sát những nội dung phù hợp, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Mục đích nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân.

Vũ Hải Đăng

Trưởng Ban Kiểm tra HND tỉnh