TẬP HUẤN PHÁP LUẬT BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

Lượt xem: 90

Lãnh lạo Ban ATGt tỉnh giảng bài tại lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được giảng viên truyền đạt những chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, của tỉnh về trật tự an toàn giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cả nước, ở tỉnh; tình trạng sử dụng và tác hại của rượu bia khi tham gia điều khiển các phương tiện giao thông; nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông; cách thức tuyên truyền và văn hoá khi tham gia giao thông; phương pháp vận động hội viên nông dân thực hiện luật an toàn giao thông, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt…

Qua lớp tập huấn, các học viên được nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông. Từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tuyên truyền đến cán bộ, hội viên nông dân và cộng đồng để cùng chung tay bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Phùng Thị Vị