Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với đồng chí Leo Thị Lịch- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021

Lượt xem: 87

Tại hội nghị, sau khi được nghe giới thiệu về các tiêu chuẩn của đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân, quy định những trường hợp không được tham gia ứng cử; tiểu sử tóm tắt quá trình học tập, công tác của đồng chí Leo Thị Lịch- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Với tinh thần dân chủ, thẳng thẳn, trách nhiệm, 100% cử tri tổ dân phố Phú Mỹ 1 đã bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với đồng chí Leo Thị Lịch đồng thời mong rằng nếu được bầu làm Đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đồng chí Leo Thị Lịch sẽ làm tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, tiếp tục đóng góp xây dựng địa phương, đất nước giàu mạnh./.

Ban Tổ chức