Ban chỉ huy quân sự HND tỉnh thực hiện huấn luyện DQTV năm 2016

Lượt xem: 98

Với phương châm“cơ bản, thiết thực, vững chắc” đợt huấn luyện, hội thao quốc phòng toàn thành phố đã giúp các chiến sĩ Tự vệ cơ quan nắm chắc các nội dung về hiểu rõ vị trí, nhiệm vụ quốc phòng – quân sự của địa phương đơn vị trong tình hình mới; đồng thời giáo dục chính trị, tư tưởng cũng như kỹ thuật, chiến thuật dân quân tự vệ, nhiệm vụ phòng thủ quân sự tại cơ quan; nâng cao trình độ, khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao, khả năng thực hiện công tác dân vận, xây dựng cơ sở vững mạnh và toàn diện. Sẵn sàng chiến đâu, bảo vệ vững chắc địa phương, đơn vị góp phần giữ vững an ninh – chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kết thúc đợt huấn luyện và tham gia Hội thao quốc phòng toàn thành phố, 100% chiến sĩ tự vệ cơ quan được kiểm tra bảo đảm đạt yêu cầu của Ban CHQS thành phố./.

Tiến Đang

Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS HND tỉnh