Kiện toàn chức danh chủ tịch, phó Chủ tịch HND huyện Sơn Động

Lượt xem: 87

Đồng chí Leo Thị Lịch- Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Động về việc kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội Nông dân huyện Sơn Động thay đồng chí Nguyễn Đức Lập- nguyên Chủ tịch nghỉ công tác; chức danh Phó Chủ tịch thay đồng chí Nguyễn Thành Tuyên- nghỉ công tác. Hội nghị đã thực hiện quy trình bầu bổ sung đồng chí Phạm Thế Nhung, sinh năm 1961- Huyện ủy viên, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Huyện ủy tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện; bầu đồng chí Dương Văn Có, sinh năm 1964- nguyên Đội phó đội quản lý trật tự giao thông- xây dựng và môi trường huyện tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Khóa IX, nhiệm kỳ 2012-2017.

Đ.c Chủ tịch HND tỉnh, đ.c Phó Bí thư TT huyện ủy chúc mừng tân chủ tịch, phó chủ tịch HND huyện Sơn Động

Ban Tổ chức