CHI HỘI NÔNG DÂN LẠC YÊN 2 XÃ HOÀNG VÂN, HIỆP HÒA: TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN NĂM 2016.

Lượt xem: 59

Năm 2016, Chi hội Lạc Yên 2 triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Nông dân với sự tích cực của cán bộ hội, sự tham gia nhiệt tình và đồng lòng hưởng ứng của toàn thể hội viên nông dân trong thôn, đã thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu giao như: kết nạp 04 hội viên đạt 100% KH, chiếm 94,7% so với hộ nông nghiệp; tổng số quỹ hội là 22,5 triệu đồng, bình quân 139.000 đ/hội viên; giới thiệu 02 đồng chí hội viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp…

Các phong trào thi đua của Hội được chi hội tập trung chỉ đạo như: tổ chức cho hội viên đăng ký danh hiệu nông dân SXKD giỏi, trong năm có 60 hộ đăng ký, sau khi bình xét có 56 hộ đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, hội viên nông dân đã hiến 100 m2 đất, vận động đóng góp được gần 200 triệu đồng xây dựng Nhà văn hóa thôn; nạo vét 900 m mương…

Ngoài ra chi hội còn tổ chức 4 buổi chuyển giao KHKT, giới thiệu việc làm cho 08 hội viên, cung ứng 15 tấn phân bón tiến nông, đạt 300% chỉ tiêu giao, cung ứng hơn 400 kg giống các loại…

Từ những kết quả trên đã tạo sự chuyển biến mạnh về tổ chức và hoạt động của chi hội, qua đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.Trong năm 2016 chi hội Lạc Yên 2 được BCH Hội Nông dân xã đề nghị BCH Hội Nông dân huyện tặng giấy khen, cá nhân đồng chí Chi hội trưởng được Hội đồng thi đua khen thưởng UBND xã tặng giấy khen.

BAN TỔ CHỨC