Bắc Giang: thêm 6 huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở

Lượt xem: 93

Ngày 17,18/01/2018, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Tam Dị (Lục Nam) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018-2023, bầu 09 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới và 05 đồng chí đi dự đại hội cấp trên; đồng chí Nguyễn Văn Chung tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018-2023.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, huyện; đại biểu dự đại hội chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 18,19/01/2018, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Hoàng Lương (Hiệp Hòa) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018-2023, bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới, 03 đồng chí đi dự đại hội cấp trên, đồng chí Nguyễn Văn Hải tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018-2023.

Đ,c Leo Thị Lịch, TUV, Chủ tịch HND tỉnh cùng lãnh đạo huyện ủy Hiệp Hòa, HND huyện chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 18,19/01/2018, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Cảnh Thụy (Yên Dũng) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018-2023, bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới, 07 đồng chí đi dự đại hội cấp trên, đồng chí Ong Khắc Tươi tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018-2023.

BCH khóa mới ra mắt đại hội

Ngày 18,19/01/2018, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Dĩnh Trì (thành phố Bắc Giang) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018-2023, bầu 17 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới, 12 đồng chí đi dự đại hội cấp trên, đồng chí Giáp Văn Trường tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018-2023.

Đ.C Lã Văn Đoàn – PCT TT HND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội

Ngày 19/01/2018, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Hồng Giang (Lục Ngạn) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018-2023, bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới, 05 đồng chí đi dự đại hội cấp trên, đồng chí Bùi Cao Huy tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018-2023.

Đ.C Nguyễn Văn Nguồn – PCT HND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội

Ngày 19,20/01/2018, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã An Hà (Lạng Giang) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018-2023, bầu 17 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới, 07 đồng chí đi dự đại hội cấp trên, đồng chí Hoàng Anh Nhữ tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018-2023.

Đ,c Leo Thị Lịch, TUV, Chủ tịch HND tỉnh cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2018-2023

Phùng Vị – Ban Tuyên huấn