NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2018-2023

Lượt xem: 105

Trong ngày làm việc thứ nhất, các đại biểu dự Đại hội đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của Đại hội; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội.

Quang cảnh Đại hội

Chiều cùng ngày, Đại hội sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung theo chương trình đề ra.

Phiên khai mạc chính thức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ bắt đầu vào sáng ngày mai (18/10/2018).

Ban Tuyên giáo, Hội Nông dân tỉnh