5 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác nhận

Lượt xem: 86

Xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 và tổ chức quán triệt kịp thời đến các cấp Hội, cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh để thực hiện.

2- Tiến hành giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị theo đúng quy định.

3- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án: Dự án “Nâng cao năng lực sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và internet cho cán bộ, hội viên, nông dân Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng thâm canh cây Ba kích tím dưới rừng tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang”.

4- Tuyên truyền, vận động cán bộ cơ sở, chi, tổ, hội sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, liên kết hợp tác trong sản xuất theo chuỗi giá trị. Tổ chức tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Bắc Giang lần thứ II; tổ chức cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ VIII năm 2019.

5- Xây dựng đề án khai thác cơ sở vật chất của Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh.