Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc và hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Bắc Giang

Lượt xem: 86

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao hơn, thực hiện có hiệu quả cuộc cách mạng công nghệ 4.0, sáng ngày 12/3/2019, tại hội trường cơ quan, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông – Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang, tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc (QLVB&ĐHCV) và hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Bắc Giang cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động cơ quan Hội Nông dân tỉnh và cán bộ Hội Nông dân các huyện, thành phố.

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Tại buổi tập huấn, cán bộ, công chức cơ quan và cán bộ Hội Nông dân các huyện thành phố được đại diện Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông giới thiệu, hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm như: các hình thức tiếp nhận văn bản, lưu trữ, trao đổi, tìm kiếm, xử lý thông tin, giải quyết công việc; quản lý văn bản đi, văn bản đến, văn bản dự thảo…Việc triển khai ứng dụng phần mềm QLVB&ĐHCV, góp phần nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, tạo lập môi trường giao tiếp điện tử thông suốt từ cấp tỉnh đến cơ sở hội và giữa Hội Nông dân tỉnh với các ban, ngành đoàn thể; giảm thiểu thời gian xử lý văn bản, giấy tờ, giúp lưu trữ hồ sơ văn bản một cách khoa học, nâng cao năng suất và chất lượng công việc.

Ban KH – TH