Hiệp Hòa: Tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Tập huấn nghiệp vụ công tác hội năm 2019

Lượt xem: 93

Tại hội nghị, các đaị biểu đã được đồng chí Nguyễn Quang Nông – PCT Hội Nông dân tỉnh truyền đạt, quán triệt học tập 06 chuyên đề về những nội dung cơ bản của Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam: Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII (sửa đổi, bổ sung); xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; vận động nông dân phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại; Hội Nông dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh và tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, nhiệm kỳ 2018-2023.

Một số hình ảnh hội nghị:

Đồng thời, tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn nghiệp vụ công tác hội, các nội dung liên quan đến việc quản lý nguồn vốn Quỹ HTND, nghiệp vụ công tác văn phòng; trao đổi, thảo luận đưa ra những giải pháp phù hợp, hiệu quả trong việc tuyên truyền, triển khai Nghị quyết đến toàn thể hội viên nông dân.

Trần Văn Thìn – HND Hiệp Hòa