Tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác Hội và hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam

Lượt xem: 148

Tại lớp tập huấn, các học viên được lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; nghiệp vụ tổ chức hội nghị, sinh hoạt chi hội và tổ chức đăng ký và bình xét hộ SXKD giỏi…

Qua lớp tập huấn, các học viên được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, nắm vững Điều lệ Hội, từ đó, áp vào triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân ở địa phương, đơn vị.

Ban Tổ chức – Kiểm tra