Hội Nông dân thành phố tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V giai đoạn 2020-2025

Lượt xem: 77

Đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Bí thư TT Thành ủy trao giấy khen cho các tập thể tiêu biểu trong phong trào nông dân giai đoạn 2015-2020

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước được các cấp Hội Nông dân thành phố triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp hội chú trọng đổi mới nội dung hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của hội. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững phát triển mạnh mẽ, chất lượng được nâng lên rõ rệt. Từ năm 2015 đến nay đã có hơn 25.000 lượt hộ đạt tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó tỷ lệ hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, Trung ương có mức thu nhập từ 250 đến 800 triệu đồng/năm ngày càng tăng; thành lập nhiều hợp tác xã, tổ dịch vụ, tổ liên kết sản xuất và tiêu thụ nông dân, xuất hiện nhiều mô hình trồng trọt chăn nuôi điển hình. Phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tiềm năng hội viên nông dân trong việc hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, trong 5 năm đã đóng góp trên 24 tỷ đồng và có gần 500 hộ gia đình tự nguyện hiến trên 22.000 m2 đất. Tỷ lệ hộ gia đình nông dân đạt văn hoá hàng năm đạt từ 90-92%; tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo giảm từ 1,3% năm 2015 đến nay còn 0,6%; tổ chức xây dựng thôn kiểu mẫu tại thôn Đồng Quan xã Đồng Sơn đạt 7 tiêu chí nông thôn kiểu mẫu. Các phong trào thi đua góp phần thúc đẩy công tác củng cố xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023. Hàng năm, 100% các cơ sở hội đạt vững mạnh, vững mạnh xuất sắc; trên 90% chi hội đạt vững mạnh, vững mạnh xuất sắc. Với những kết quả nổi bật đó, 5 năm qua các cấp hội nông dân thành phố đã được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen cho 5 tập thể 5 cá nhân, tặng kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 115 đồng chí; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân; Hội Nông tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể 16 cá nhân; Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng 23 cá nhân, hộ gia đình. Hội nông dân thành phố tặng giấy khen cho 71 tập thể 105 cá nhân.

Giai đoạn 2020-2025 Hội Nông dân thành phố đề ra 12 mục tiêu cụ thể như: Hàng năm phát triển hội viên mới vượt chỉ tiêu tỉnh hội giao từ 15-20%; 60% hộ nông dân đăng ký đạt danh hiệu hộ dân nông sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; hàng năm phối hợp dạy nghề cho 150 lao động nông dân trở lên… Hội đề ra 8 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới, xây dựng hội vững mạnh toàn diện thực sự là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Nông – Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh; đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Bí thư TT Thành ủy ghi nhận, biểu dương, chúc mừng thành tích các cấp hội nông dân đạt được trong 5 năm qua, góp phần vào sự phát triển chung của Hội Nông dân tỉnh và kết quả phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay. Thời gian tới, đề nghị các cấp hội nông dân thành phố tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, đổi mới các phong trào thi đua gắn bảo vệ môi trường nông thôn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng nông dân, động viên nông dân mạnh dạn sản xuất theo hướng liên kết, đổi mới nội dung phương thức hoạt động và hình thức tập hợp hội viên, nhân rộng mô hình nông dân điển hình, xây dựng mô hình phù hợp thực tiễn thành phố.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đính – Phó Chủ tịch UBND thành phố trao thưởng cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào nông dân

Cũng tại hội nghị, 10 tập thể, 18 cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố; Hội Nông dân thành phố khen thưởng cho 19 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước và công tác hội nông dân giai đoạn 2015-2020. Hội nghị bầu 15 đại biểu đi dự hội nghị nông dân điển hình tiên tiến cấp tỉnh và phát động thi đua.

https://tpbacgiang.bacgiang.gov.vn