Bắc Giang: Kết nạp mới gần 3 nghìn hội viên nông dân

Lượt xem: 145

Cán bộ Hội Nông dân huyện Yên Thế và xã Hương Vĩ tham quan mô hình trồng bưởi Diễn tại hộ anh Trần Xuân Toàn (bên phải), thành viên Tổ hợp tác liên kết sản xuất trồng cây bưởi Diễn, thôn Rừng, xã Hương Vĩ.

Cán bộ Hội Nông dân huyện Yên Thế và xã Hương Vĩ tham quan mô hình trồng bưởi Diễn tại hộ anh Trần Xuân Toàn (bên phải), thành viên Tổ hợp tác liên kết sản xuất trồng cây bưởi Diễn, thôn Rừng, xã Hương Vĩ

Chỉ tính quý III năm nay, các cấp hội trong tỉnh kết nạp thêm 966 hội viên. Các địa phương có số hội viên được kết nạp mới tăng cao là: Lục Nam: 671; Lục Ngạn: 450 và Tân Yên: 409 hội viên.

Theo Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, điểm mới trong kết nạp hội viên năm nay đó là các cấp hội đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút hội viên, như: Mở rộng thành phần, đối tượng hội viên, chú trọng phát triển hội viên là chủ trang trại, giám đốc các doanh nghiệp, HTX sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; các nhà khoa học…

Tiếp tục đổi mới hình thức sinh hoạt chi, tổ hội theo hướng xây dựng mô hình chi hội, tổ hội nghề nghiệp gắn với sản xuất và đời sống của hội viên, nông dân thông qua đó góp phần phát triển các tổ hợp tác, HTX nông nghiệp.

Trên tinh thần đó, riêng tháng 9 vừa qua, các cấp hội trong tỉnh tổ chức ra mắt 4 chi hội nông dân nghề nghiệp, 4 tổ hội nông dân nghề nghiệp ở các huyện: Lạng Giang, Yên Dũng, Tân Yên và Việt Yên; hướng dẫn xây dựng mới 4 mô hình chi hội nông dân nghề nghiệp và 35 mô hình tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Lãnh đạo Hội Nông dân huyện Tân Yên tham quan mô hình Tổ hợp tác chăn nuôi dê thương phẩm tại thôn Đá Ong, xã Lan Giới (Tân Yên).

Lãnh đạo Hội Nông dân huyện Tân Yên tham quan mô hình Tổ hợp tác chăn nuôi dê thương phẩm tại thôn Đá Ong, xã Lan Giới (Tân Yên)

Được biết, hiện 100% chi hội nông dân trong tỉnh có quỹ hoạt động, mức quỹ hội bình quân/hội viên đạt 192 nghìn đồng, tăng 20 nghìn đồng/hội viên so với quý I năm nay.

Nguồn: baobacgiang.com.vn