Bắc Giang: Hơn 107 nghìn hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Lượt xem: 133

Năm 2020, Hội Nông dân tỉnh hoàn thành 5/5 nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với Thường trực Tỉnh ủy, các ban, trung tâm và Hội Nông dân các huyện, thành phố hoàn thành 38 nhiệm vụ trọng tâm và 15 chuyên đề chuyên sâu; hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu giao năm 2020. Qua bình xét có hơn 107 nghìn hộ đạt danh hiệu “Hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp” đạt hơn 107,5% kế hoạch.

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, có tác động tích cực đến đời sống người dân địa phương như: Sản xuất chế biến gỗ của nông dân Nguyễn Văn Sự, xã Hợp Đức (Tân Yên) cho thu nhập bình quân 2,5 tỷ đồng/năm; mô hình chăn nuôi tổng hợp của ông Ngô Văn Ánh, xã Bảo Đài (Lục Nam) thu nhập bình quân 1 tỷ đồng/năm; mô hình VAC của chị Lý Thị Tươi, xã Trù Hựu (Lục Ngạn) cho thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm…

Hội thường xuyên phối hợp với các đơn vị tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp; tọa đàm hội nghị kết nối cung cầu nông sản giữa doanh nghiệp với hội viên; vận động cán bộ, hội viên đóng góp hơn 31 tỷ đồng, hơn 31 nghìn ngày công và hiến đất xây dựng nông thôn mới; hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất kinh doanh được quan tâm thực hiện hiệu quả…

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, góp ý kiến về một số tồn tại yếu kém như: Ở một số huyện, công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa quyết liệt, chậm đổi mới; xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh chưa nhiều; việc bình xét danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi còn hình thức, chưa chặt chẽ…

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn -UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ghi nhận những kết quả các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã đạt được trong năm 2020. Đồng thời, đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang cần phân tích, đánh giá thời cơ, thách thức từ đó đề ra chương trình, giải pháp tổ chức các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân phù hợp, hiệu quả hơn. Tăng cường công tác tuyên truyền; tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, trong đó thực hiện có hiệu quả 03 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội (Số 04,05,06-NQ/HNDTW). Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; xây dựng các mô hình điểm về phát triển kinh tế, nhất là các mô hình có tính đột phá, phát triển bền vững, phù hợp với điều kiện địa phương…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi – TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thay mặt Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và xác định một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, tập trung vào một số nội dung như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; quan tâm thực hiện có kết quả việc xây dựng các mô hình kinh tế, mô hình chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; đa dạng hóa các hình thức tập hợp thu hút, kết nạp hội viên; mở rộng thành phần, đối tượng hội viên; tiếp tục đổi mới hình thức sinh hoạt chi, tổ Hội. Xây dựng Đề án: “Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho trang trại, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang góp phần thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, giai đoạn 2021-2025”; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội; đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, tập trung tăng trưởng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân..

Nhân dịp này, Ban Thường vụ HND tỉnh biểu dương, khen thưởng 10 đơn vị đạt danh hiệu vững mạnh, vững mạnh xuất sắc; 23 tập thể, 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân; ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiên tai.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phòng trào nông nông được khen thưởng.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phòng trào nông nông được khen thưởng.

Phùng Vị – HND tỉnh