TIỂU SỬ TÓM TẮT ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN THI, TỈNH ỦY VIÊN, BÍ THƯ ĐẢNG ĐOÀN, CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG – ỨNG VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH BẮC GIANG, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Lượt xem: 159

BBT