T.Ư Hội Nông dân Việt Nam bàn giao Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân

Lượt xem: 152

Sau khi dự án hoàn thành, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo xây dựng quy chế quản lý, khai thác, sử dụng tài sản sau đầu tư theo quy định, phục vụ các nhiệm vụ chính trị do T.Ư và tỉnh giao. Một số hạng mục như lớp học, ký túc xá, nhà xưởng đã được khai thác sử dụng tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo về nghiệp vụ công tác hội, tổ chức chuyển giao khoa học, kỹ thuật, cung ứng dịch vụ cho nông dân… trên địa bàn tỉnh.

Tại đây, Hội Nông dân tỉnh cũng đề nghị T.Ư Hội Nông dân tiếp tục quan tâm đầu tư, hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển sản xuất tại Trung tâm để giúp đơn vị thực sự trở thành là nơi tham quan, học tập và chuyển giao khoa học, kỹ thuật của tỉnh. T.Ư Hội có cơ chế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đào tạo, dạy nghề để Trung tâm được thực hiện thời gian tới.

T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh ký kết biên bản bàn giao tài sản.

T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh ký kết biên bản bàn giao tài sản.

Phát biểu tại đây, đồng chí Phan Thế Tuấn đã cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đối với Hội Nông dân tỉnh. Công trình hỗ trợ phục vụ hoạt động phát triển của Hội và các chương trình chính trị, xã hội địa phương. Đồng chí đề nghị Hội Nông dân tỉnh sau khi tiếp quản công trình cần có kế hoạch cụ thể để phát huy tối đa hiệu quả, tăng thu ngân sách đơn vị. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành để tăng cường nguồn lực cho Trung tâm; đồng thời nghiên cứu, chỉ đạo các ban của tỉnh hội phối hợp với Trung tâm xây dựng dự án, mô hình, hỗ trợ tư vấn, dạy nghề cho nông dân phát triển kinh tế.

Nhân dịp này, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh ký kết biên bản bàn giao tài sản.

Hoàng Phương – Báo Bắc Giang