Bắc Giang: Tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Lượt xem: 92

Đến dự có đồng chí Thân Văn Khoa – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ,

kiêm Phó Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động; đại diện lãnh đạo sở,

cơ quan, ban, ngành đoàn thể của tỉnh.

Sau 4 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Những nội dung cơ bản của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị nghiêm túc nghiên cứu, quán triệt, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân và đạt được nhiều kết quả. Cuộc vận động đã có sự lan tỏa, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nâng cao hơn ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, đất nước. Từ đó ra sức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm và tăng cường mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa cá nhân với tập thể, giữa cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua triển khai Cuộc vận động đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Điển hình như Ban Chỉ đạo thành phố Bắc Giang cụ thể hóa nội dung Cuộc vận động gắn với phát động phong trào thi đua “Mỗi người, mỗi ngày làm một việc tốt, mỗi tuần làm nhiều việc tốt, mỗi tháng làm theo một đức tính của Người”. Qua tổng kết đã có 9.528 việc làm tốt của tập thể, trên 40 nghìn việc làm tốt của cá nhân. Đảng bộ Công an tỉnh triển khai Cuộc vận động gắn với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy”, hướng vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng tác phong làm việc sâu sát, gần gũi nhân dân… góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong sạch vững mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thân Văn Khoa – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương những thành tích của các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện Cuộc vận động. Đồng thời nêu ra những mặt hạn chế trong quá trình triển khai Cuộc vận động. Phát huy kết quả đạt được của 4 năm qua, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động phù hợp với tình hình thực tế của từng ngành, từng cấp, từng lĩnh vực và ở mỗi địa phương nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả của Cuộc vận động; chuyển mạnh trọng tâm sang “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền tương xứng với tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của Cuộc vận động; quan tâm tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng và trong toàn xã hội; kịp thời phê phán các cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị, đảng viên làm chưa tốt, thiếu trách nhiệm trong thực hiện Cuộc vận động. Ban chỉ đạo Cuộc vận động các cấp bám sát chương trình, kế hoạch của Ban chỉ đạo Cuộc vận động Trung ương và của tỉnh; các cấp uỷ tổ chức Đảng tiếp tục đưa nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào nội dung sinh hoạt của chi bộ, cơ quan, từng bước đưa nội dung này thành nền nếp, có hiệu quả. Các cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị làm tốt công tác thi đua khen thưởng về thực hiện Cuộc vận động; thường xuyên phát hiện, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Nhân dịp này, 44 tập thể, 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 4 năm (2007 – 2010) đã được biểu dương, khen thưởng.

Theo bacgiang.gov.vn