Nông dân Lục Ngạn tích cực học tập và làm theo lời Bác

Lượt xem: 142

Nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 123 – KH/HND, ngày 08/02/2012 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012. Hội Nông dân huyện Lục Ngạn đã chỉ đạo các cơ sở hội đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên theo chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và tổ chức nghiên cứu tác phẩm “Đường cách mệnh“, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt thường kỳ của các chi, tổ hội gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay“. Đồng thời, Hội Nông dân huyện đã phối hợp tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào dịp sinh nhật Bác 19/5.

Làm theo lời Bác “thi đua kiến quốc, thực hành tiết kiệm”, Hội Nông dân huyện Lục Ngạn đã đẩy mạnh công tác chỉ đạo, phát động các hộ nông dân đăng ký thi đua, phấn đấu trở thành hộ nông dân sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi các cấp. Từ phong trào ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình “làm theo” Bác, nhiều mô hình kinh tế tập thể, mô hình điểm cho hiệu quả kinh tế cao. Toàn huyện Lục Ngạn hiện có 15.620 hộ nông dân đạt danh hiệu SXKD giỏi; xây dựng 56 mô hình điểm; 06 mô hình kinh tế tập thể (như mô hình sản xuất mỳ, thâm canh cây ăn quả, trồng nấm, mô hình lúa nếp…); thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển kinh tế từ nguồn quỹ Hỗ trợ nông dân do Hội Nông dân tỉnh triển khai với số tiền 900 triệu đồng cho 45 hộ nông dân vay ở các xã Thanh Hải, Mỹ An, Giáp Sơn. Đồng thời sử dụng có hiệu quả trên 500 triệu đồng nguồn Quỹ HTND do huyện hội xây dựng và quản lý. Ngoài ra, huyện hội còn tập trung đẩy mạnh công tác dạy nghề và hỗ trợ việc làm, tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống, làm giàu chính đáng với các nghề chăn nuôi, trồng trọt, may công nghiệp, điện dân dụng…cho 926 lao động…; phối hợp tư vấn, giới thiệu việc làm cho 1.054 lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh…

Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân huyện Lục Ngạn đã xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới do Tỉnh hội chỉ đạo. Các cấp cơ sở hội trong huyện đã chủ động phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng vận động cán bộ, hội viên và nông dân tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội bảo đảm và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng nông thôn…. Năm 2012, toàn huyện có 37.850 hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa, vận động nông dân đóng góp tiền của, ngày công làm mới và sửa chữa 552,6 km đường giao thông nông thôn, 71 km kênh mương nội đồng…Nhiều gia đình hội viên, nông dân đã tự nguyện hiến đất làm đường giao thông và xây dựng trường học, ủng hộ tiền làm nhà cho người nghèo. Điển hình như gia đình ông Tăng Văn Vinh, thôn Vàng hiến 490m2 đất, 105 m2 vành lao; hộ ông Vũ Xuân Hè thôn Lò Gạch hiến 180 m2 đất…; đặc biệt có 66 hộ nông dân được biểu dương là tấm gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Có thể nói, CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được các cấp Hội Nông dân huyện Lục Ngạn triển khai sâu rộng với các hình thức phong phú, sinh động và sáng tạo, kết hợp giữa vận động và làm theo. Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt các chương trình hành động cách mạng…Trong thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; Hội Nông dân huyện Lục Ngạn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào thi đua yêu nước trọng tâm là 3 phong trào thi đua của hội. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lục Ngạn lần thứ XXIII đề ra.

Trần văn Minh

Chủ tịch HND Lục Ngạn