Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lượt xem: 113
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải phát biểu tại điểm cầu Bắc Giang.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải phát biểu tại điểm cầu Bắc Giang.

Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Võ Văn Phuông, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư đồng chủ trì. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước cùng một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên T.Ư Đảng. Tại điểm cầu Bắc Giang, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì.

Cùng dự có các đồng chí: Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo T.Ư, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong 2 năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, thể hiện rõ nét nhất là đã gắn thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bước đầu ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí. Nội dung học tập và làm theo Bác được đưa vào sinh hoạt thường kỳ làm cho sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có nội dung thiết thực, cụ thể hơn…

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 05 tại một số địa phương còn tình trạng qua loa, đối phó, chưa tập trung giải quyết những khâu đột phá và vấn đề bức xúc. Vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên học và làm theo Bác, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật…

Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ một số kinh nghiệm, cách làm hay trong thực hiện Chỉ thị 05 như: Vai trò của đồng chí lãnh đạo, chỉ huy trong việc học và làm theo Bác ở lực lượng vũ trang; gắn thực hiện Chỉ thị 05 với các phong trào thi đua của ngành, địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát việc học và làm theo Bác; đưa nội dung Chỉ thị 05 vào các bài thi, sát hạch cán bộ để tăng tính tự giác, thường xuyên học tập; niêm yết công khai đăng ký việc học và làm theo Bác của người đứng đầu đơn vị để cán bộ, nhân dân theo dõi, kiểm tra; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu; viết sổ vàng nêu gương ở các đảng bộ, chi bộ…

Phát biểu tham luận tại điểm cầu Bắc Giang, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị 05 và các văn bản liên quan của T.Ư, gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm ở địa phương. Đồng thời, ban hành một số chỉ thị, nghị quyết, kết luận về làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới… được người dân địa phương nhiệt tình ủng hộ, thiết thực làm thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Học và làm theo Bác, tỉnh cũng ban hành quy định về chế độ tiếp xúc, đối thoại với nhân dân của các đồng chí tỉnh ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị nhằm kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tập trung giải quyết công việc theo hướng khẩn trương, kịp thời, sâu sát cơ sở.

Để việc học và làm theo Bác đạt hiệu quả cao hơn, nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị T.Ư quan tâm chỉ đạo gắn việc giáo dục, tuyên truyền với bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế đánh giá của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt quan tâm vai trò nêu gương của người lãnh đạo, người đứng đầu trong học và làm theo Bác. Cùng đó, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 với việc thường xuyên kiểm tra, đánh giá tránh bệnh hình thức, thành tích.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, biểu dương kết quả các ngành, địa phương đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 thời gian qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa, tính lâu dài của việc học và làm theo Bác đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết đấu tranh với những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiếp tục xác định rõ hơn trách nhiệm lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đưa vào chương trình công tác của tập thể cấp ủy, cá nhân từng đồng chí lãnh đạo, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt; gắn thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện các Nghị quyết T.Ư.

Các cấp, ngành phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo phong cách của Bác trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân. Tạo phong trào trong toàn xã hội về thương yêu đồng bào, đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp, làm điều thiện, tránh điều ác, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, xóa đói giảm nghèo.

Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, quyết liệt vào cuộc, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, địa phương, cơ quan đơn vị trong việc thực hiện Chỉ thị 05. Tích cực đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện chỉ thị, chấn chỉnh biểu hiện lệch lạc; kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, tham nhũng, tiêu cực.

Nguồn baobacgiang.com.vn