Nhân lên những “bông hoa đẹp”

Lượt xem: 114

Học và làm theo Bác -việc thường xuyên, tự giác, thiết thân

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã được cụ thể hóa thành các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, kịp thời, bài bản, sáng tạo, hiệu quả, từng bước đi vào chiều sâu, trở thành công việc thường xuyên, tự giác, thiết thân của mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; là tiêu chí quan trọng trong đánh giá, xếp loại thi đua, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân.

Đồng chí Đỗ Đức Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho các tập thể, cá nhân điển hình làm theo Bác năm 2018

Hằng năm, mỗi huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Bắc Giang lựa chọn ít nhất 1/3 số cấp trưởng của cấp ủy, cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp mình quản lý để xây dựng điển hình; mỗi cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị chọn ít nhất 2 đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là những cá nhân tiêu biểu để bồi dưỡng, xây dựng thành điển hình. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo sự lan tỏa trong tập thể cơ quan, đơn vị, cộng đồng.

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều gương điển hình tiên tiến ở các lĩnh vực đời sống xã hội. Bên cạnh đó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở các đơn vị, địa phương, cơ sở được đăng ký giải quyết dứt điểm, đem lại niềm tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của chính quyền các cấp.

Trong hơn 3 năm qua, toàn tỉnh có gần 12.500 việc làm tốt của tập thể và 440.000 việc làm tốt của cá nhân đăng ký thực hiện; có 631 việc bức xúc nổi cộm ở cấp huyện và 5.506 việc ở cơ sở được đăng ký giải quyết dứt điểm. Đã có 103 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen. Đó thực sự là những bông hoa đẹp của quê hương Bắc Giang góp vào rừng hoa đẹp của đất nước như lời Bác Hồ dạy.

Đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng- an ninh

Trong những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương về học tập và làm theo Bác được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang, các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của mỗi tập thể và cá nhân, tạo thành khối ý chí thống nhất, góp phần quan trọng đưa Bắc Giang từ một tỉnh nghèo chậm phát triển trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện và năng động với nhiều chỉ số, lĩnh vực dẫn đầu khu vực Trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội, từng bước tạo lập các yếu tố cơ bản, đồng bộ để phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc.

Nổi bật trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế liên tục tăng trưởng cao nhất kể từ khi tái lập tỉnh đến nay (đạt 15,78%, xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố trong cả nước). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp- thương mại và dịch vụ (ngành công nghiệp – xây dựng, chiếm 56,1%, dịch vụ chiếm 26,2%).

Xây dựng hạ tầng giao thông, nhất là giao thông nông thôn được đẩy mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở mỗi địa phương. Văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; các chính sách đối với người có công, các giải pháp giảm nghèo, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm triển khai với nhiều kết quả.

Phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới diễn ra sôi nổi, rộng khắp ở các địa phương. Đến hết tháng 6-2019, toàn tỉnh có 93 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 45,8%). An ninh chính trị bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể thường xuyên được củng cố, bảo đảm phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều hành; hướng mạnh hoạt động về cơ sở. Lề lối, tác phong làm việc của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức vì dân, tin dân, có trách nhiệm với nhân dân.

Cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở được quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời… Những kết quả to lớn đó có sự đóng góp tích cực của những điển hình tiên tiến ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị.

Tiếp tục đẩy mạnh thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được kết quả cao hơn nữa, ngày càng có nhiều điển hình tiên tiến, nhiều nhân tố mới, bài học hay, thời gian tới các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phát huy kết quả và kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tiếp tục cụ thể hóa thành nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, hành động tự giác trong Đảng, trong hệ thống chính trị và xã hội.

Chủ động, tích cực, quyết tâm, sáng tạo hơn nữa trong thực hiện Chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Thắng (Hiệp Hòa) thường xuyên ghi “Sổ nhật ký làm theo Bác”

Các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động và triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Bắc Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở”; thi đua xây dựng cơ quan, làng bản, khu phố văn hóa. Thường xuyên quan tâm phát hiện, xây dựng, tuyên truyền nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Làm tốt công tác động viên, khen thưởng.

Chú trọng kiểm tra, giám sát, kịp thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, kiên quyết đẩy lùi nạn tham nhũng, quan liêu, thói vô cảm, vô trách nhiệm, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh xác định việc xây dựng điển hình tiên tiến ngay tại cơ quan, đơn vị mình là nhiệm vụ quan trọng. Quan tâm, tạo điều kiện, bồi dưỡng để các nhân tố điển hình phát huy được khả năng, góp phần thiết thực vào xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học, địa phương vững mạnh. Tiếp tục quan tâm giáo dục, bồi dưỡng về ý chí, tình cảm, đạo đức, niềm tin của thế hệ trẻ đối với tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác.

Từ đó hình thành những phẩm chất đạo đức, năng lực, lý tưởng sống của thế hệ trẻ, bảo đảm cho sự phát triển xã hội bền vững trong tương lai của quê hương, đất nước. Tiếp tục nhân lên nhiều điển hình tiêu biểu làm nhiều việc tốt, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh; tích cực hiến kế cho Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là trong xây dựng Văn kiện của Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguồn: baobacgiang.com.vn