Hội Nông dân TP Bắc Giang: hiệu quả từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Lượt xem: 89

Xác định phong trào SXKD giỏi là phong trào trọng tâm, hàng năm Hội Nông dân TP Bắc Giang đã tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng KHKT mới vào sản xuất, tham gia thực hiện các đề án phát triển nông nghiệp của thành phố. Hội đã phối hợp tổ chức 229 lớp chuyển giao KHKT cho 12.160 lượt hội viên, nông dân, tổ chức 17 cuộc tham quan học tập 35 mô hình chuyển đổi sản xuất cây con giống mới đạt hiệu quả cao cho 534 lượt hội viên, tổ chức 67 cuộc hội thảo đầu bờ tại các chi hội cho hội viên nông dân trực tiếp tham dự. Hội chủ động xây dựng các mô hình điểm phù hợp trên địa bàn thành phố sau đó nhân diện rộng mang lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình trồng cỏ voi nuôi bò đã giúp 10 hộ phát triển đàn bò cao sản ở xã Đa Mai qua đó thành lập 01chi hội và 04 tổ liên kết nuôi bò; mô hình điểm về nuôi thỏ ngọai đến nay đã thành lập được 02 chi hội nuôi thỏ với 100 hộ tham gia nuôi với trên 5000 con. Cùng với xây dựng mô hình điểm Hội còn vận động nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình trồng hoa với diện tích là 1,2 ha đến nay đã nhân rộng thành vùng trồng hoa của TP với diện tích 40 ha, trong đó có diện tích trồng hoa chất lượng cao cho giá trị kinh tế từ 60-70 triệu/sào/vụ. Tổ chức cho 60 nông dân học nghề trồng rau an toàn, hỗ trợ nguyên vật liệu, cây giống cho các hộ sau khi học song trồng rau thủy canh, rau mầm đến nay diện tích đã được nhân rộng ra 30 ha. Để giúp nông dân biết cách sử dụng và làm chế phẩm vi sinh trong sản xuất nông nghiệp và sử dụng trọng vệ sinh, làm sạch chuồng trại bảo vệ môi trường Hội đã phối hợp với Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm EM, Emina, Bio tổ chức 19 lớp tập huấn tại 100% cơ sở về ứng dụng chế phẩm vi sinh, cách làm emina thứ cấp trong sản xuất nông nghiệp và đời sống,…

Bên cạnh đó, để tạo nguồn lực giúp nông dân phát triển sản xuất, các cấp Hội đã tín chấp cho hội viên mua 3.128 tấn vật tư, thức ăn chăn nuôi, phân bón trả chậm giúp hội viên lấy giá gốc, tiết kiệm chi phí làm lợi hàng chục triệu đồng đầu tư và được trả chậm từ 4-5 tháng thuận lợi phục vụ sản xuất; ký uỷ thác với Ngân hàng CSXH cho 1.232 lượt hội viên được vay hơn 5,2 tỷ đồng. Hội còn khai thác các nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân, vốn giải quyết việc làm cho trên 200 hội viên vay, 100% các cơ sở Hội và các chi hội đều xây dựng được quỹ Hội hỗ trợ hội viên khó khăn vay với lãi suất thấp giúp họ từng bước XĐGN, đã có 214 hộ hội viên nông dân thoát nghèo vươn lên trở thành khá, giả.

Song song với các họat động trên, Hội đã chủ động thành lập 40 tổ liên kết, CLB nghề nghiệp liên kết các hộ nông dân có cùng ngành nghề sản xuất thành vùng sản xuất tập trung, tạo thị trường tiêu thụ sản phẩm, trao đổi giúp đỡ nhau về kinh nghiệm, giống, vật tư, kỹ thuật,… ký hợp đồng với các nhà máy, đại lý, cửa hàng tiêu thụ hàng trăm tấn nông sản như rau gia vị, rau thương phẩm, mỳ gạo, bánh đa kế,…

Từ những họat động thiết thực và hiệu quả trên, phong trào SXKD giỏi của nông dân thành phố Bắc Giang đã phát triển theo hướng bền vững, các mô hình kinh tế phát triển đa dạng và xuất hiện những tấm gương nông dân dám nghĩ, dám làm, cần cù, sáng tạo, làm giàu bằng chính bàn tay khối óc của mình như ông Hoàng Văn Khuy- Chủ nhiệm CLB “Khoa học kỹ thuật nhà nông” phường Mỹ Độ thành công với mô hình trồng hoa phong lan chất lượng cao kết hợp với nuôi nhím, sản xuất đá cây hàng năm thu lãi gần 200 triệu đồng; trang trại của ông Phạm Văn Quý xã Song Mai kết hợp nuôi gà công nghiệp với thuỷ sản, một năm trung bình xuất chuồng 5 lứa gà, bình quân mỗi lứa trên 6.000 con gà tận dụng phân gà làm thức ăn cho 1,2 ha diện tích nuôi thủy sản,… trang trại chăn nuôi lợn bán công nghiệp của bà Ngô Thị Kim Dung hàng năm cho thu lãi trên 200 triệu đồng, tạo việc làm cho 5 lao động thường xuyên,…Đó là những điển hình tiên tiến được Hội Nông dân thành phố ghi nhận và nhân rộng.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn TP Bắc Giang đã góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, cây trồng vật nuôi theo hướng tích cực; sản phẩm hàng hoá nông nghiệp được nâng cao cả về số lượng và chất lượng, từng bước thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế – xã hội nông thôn của Đảng, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ “Làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá, giàu, người khá, giàu thì giàu thêm”. Quyền lợi của hội viên nông dân được tăng lên, các hội viên ngày càng gắn bó với tổ chức Hội, tạo cơ sở củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày một vững mạnh.

Sơn Hải

Hội Nông dân tỉnh