Hội nghị biểu dương nông dân điển hình tiên tiến lần thứ III

Lượt xem: 81

Năm năm qua, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã đổi mới nội dung và phương thức tổ chức hoạt động các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả. Trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Phong trào đã thu hút hàng vạn hội viên hăng hái tham gia. Đến nay, toàn tỉnh có gần 24 nghìn hộ thu nhập trên 50 triệu đồng/năm, nhiều hộ thu nhập từ 200 – 500 triệu đồng/năm, trên 12 nghìn ha cho thu nhập trên 50 triệu đồng/ha/năm, xây dựng trên 7.000 mô hình liên kết sản xuất, hơn 3.000 trang trại giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động thường xuyên và lao động thời vụ. Kết quả phong trào đã góp phần giảm hộ nghèo trong tỉnh xuống còn 13,71% giảm 16,96% so với năm 2005. Bên cạnh đó, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh có nhiều chuyển biến tích cực, bình quân hàng năm có trên 85% gia đình hội viên nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội và nhân rộng các điển hình tiên tiến được quan tâm đẩy mạnh….

Đ/c Nông Quốc Tuấn – Phó Bí Thư tỉnh uỷ và đ/c Dương Thị Hoà – tỉnh uỷ viên, Chủ tịch HND tỉnh

tặng hoa và giấy khen cho cán bộ, hội viên nông dân có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nông Quốc Tuấn ghi nhận thành tích của các cấp hội nông dân, hội viên ưu tú trên địa bàn thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của công tác thi đua yêu nước và đề nghị thời gian tới các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách của Đảng về nông nghiệp – nông dân – nông thôn, nâng cao nhận thức trong việc xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh trật tự. Đồng chí lưu ý, các cấp hội tập trung xây dựng các phong trào thi đua với tên gọi ngắn gọn, phù hợp với văn hoá từng vùng, miền; tích cực tham mưu cho cấp uỷ quy hoạch đất nông nghiệp xây dựng vùng sản xuất chuyên canh hàng hoá; phát huy tốt vai trò liên kết “4 nhà”, là cầu nối chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất cho nông dân, từng bước nâng cao chất lượng nông sản, tăng sức cạnh tranh. Công tác kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm cần thực hiện thường xuyên, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể xuất sắc, nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực tạo phong trào thi đua sôi nổi…

Tại hội nghị, Hội Nông dân tỉnh đã phát động chương trình thi đua chào mừng Đại hội ” Nông dân điển hình tiên tiến toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam” lần thứ III. Nhân dịp này, 72 cá nhân tiêu biểu đã được BCH Hội Nông dân tỉnh khen thưởng, đề nghị TW Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen cho 6 cá nhân.

Sơn Hải