HND thị trấn Cao Thượng: Tổng kết 5 năm phong trào SXKD giỏi

Lượt xem: 80

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Hộ nông dân đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp hàng năm tăng bình quân 10%. Năm 2010, tỷ lệ hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi bằng 56% so v Ngày 15/3/2011, Hội Nụng dừn TT Cao Thượng tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng” và 5 năm thực hiện văn bản liờn tịch 235/VPLT/HND-NHCSXH giữa Trung ương Hội Nụng dừn Việt Nam và Ngừn hàng CSXH Việt Nam về thực hiện uỷ thỏc cho Hội Nụng dừn thực hiện 6 cụng đoạn trong quy trỡnh cho nụng dừn vay vốn của Ngừn hàng CSXH.

Với tổng số hộ nông dân; nhiều mô hình có thu nhập cao được khẳng định và nhân rộng. Đời sống của hội viên, nông dân được cải thiện, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn Cao Thượng từ 11,4% năm 2005 xuống còn 6,7% năm 2010.

Việc thực hiện 6 công đoạn uỷ thác cho vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác qua Ngân hàng CSXH được các tổ TK&VV của Hội giải ngân cho 273 hộ vay theo 4 chương trình với tổng dư nợ đến năm 2010 là 2,7 tỷ đồng. Hội thường xuyên thực hiện đôn đốc thu nợ gốc, lãi đúng quy định, không có tình trạng xâm tiêu vốn, sử dụng vốn sai mục đích, nợ quá hạn thấp 0,07%.

Tại hội nghị đã trao tặng giấy chứng nhận hộ SXKD giỏi cấp huyện cho 18 hộ tiêu biểu; tặng giấy khen cho 3 tổ TK&VV và 12 hộ gia đình thành viên quản lý sử dụng vốn đạt hiệu quả.

Nguyễn Văn Nam

Chủ tịch HND TT Cao Thượng