Tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh quý I/2011 tăng trưởng khá

Lượt xem: 95

Trong đó, công nghiệp và xây dựng tăng 19,5%, dịch vụ tăng 8,5%, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,5%. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng khá, quý I ước đạt 1.118 tỷ đồng, tăng 35%; trong đó, các doanh nghiệp Nhà nước ước đạt 238 tỷ đồng, tăng 35,6% so cùng kỳ; khu vực ngoài quốc doanh ước đạt 654 tỷ đồng, tăng 23,3% so cùng kỳ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 226 tỷ đồng, tăng 83,5% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 89,6 triệu USD, tăng 73% so với cùng kỳ (nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực đạt khá như: hàng dệt may 55 triệu USD, hàng điện tử 25 triệu USD, máy tính và phụ kiện 3 triệu USD…). Thu ngân sách toàn tỉnh không tính tiền đấu giá sử dụng đất ước đạt 261 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ và bằng 28,7% dự toán năm. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.124 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tăng 2,33% so với tháng trước, tăng 5,95% so với tháng 12/2010 và tăng 15,65% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển.

Các hoạt động giáo dục – đào tạo, y tế, văn hoá thông tin, thể dục thể thao tiếp tục đạt tiến bộ. Đến nay, tỉnh Bắc Giang được Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1; kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2010-2011 toàn tỉnh đạt 41 giải, xếp thứ 6 toàn đoàn. Công tác chăm lo đối tượng chính sách xã hội, chính sách dân tộc, miền núi, giảm nghèo thường xuyên được quan tâm; đời sống nhân dân cơ bản ổn định; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững…

Đặc biệt, trong quý I, triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, các ngành, các cấp trong tỉnh đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết và xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị. Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh thành lập 3 đoàn kiểm tra để kiểm tra các địa phương về việc triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP; tình hình phân bổ kế hoạch phát triển từ nguồn vốn NSNN, Trái phiếu Chính phủ và các nguồn ngân sách khác năm 2011; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB; rà soát, đình hoãn, giãn tiến độ, chuyển vốn các dự án đầu tư trong kế hoạch năm 2011… Các ngành, các cấp thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm trong chi thường xuyên, thực hiện giảm 10% chi thường xuyên. Thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của 9 tháng còn lại, toàn tỉnh đã tiết kiệm 50,1 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp tỉnh là 20 tỷ đồng, cấp huyện là 24 tỷ đồng và cấp xã là 6,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các ngành, các cấp liên quan còn chủ động nắm chắc tình hình cụ thể của các doanh nghiệp, trợ giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, nhất là về điện, vốn. Chủ động nắm chắc tình hình đời sống của công nhân, người lao động; quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động; hỗ trợ hộ nghèo khi tăng giá điện; phối hợp với các doanh nghiệp hỗ trợ lao động tại Libya về nước; hỗ trợ các hộ gia đình bị thiếu đói giáp hạt… Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình kinh tế – xã hội, các biện pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, chính sách tiền tệ kiềm chế lạm phát; việc cắt điện luân phiên để doanh nghiệp, nhân dân hiểu, thực hành tiết kiệm, góp phần cùng cả nước kiềm chế lạm phát, thúc đẩy sản xuất kinh doanh./.

Theo bacgiang.gov.vn