Ghi nhận từ mô hình CLB “Nam nông dân với công tác dân số kế hoạch hoá gia đình”

Lượt xem: 90

Các CLB đều có quy chế hoạt động, tổ chức sinh hoạt hành tháng, quý. Đây là một trong những kênh thông tin quan trọng ch5uyển tải những kiến thức, thông tin về Pháp luật, dân số, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, làm thay đổi hành vi, hạn chế vi phạm do thiếu hiểu biết về các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đặc biệt là chính sách Dân số trong cán bộ, hội viên và nông dân. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của CLB, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Ban xã hội dân số gia đình Trung ương Hội Nông dân Việt Nam mở 01 lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng tổ chức, điều hành buổi sinh hoạt CLB cho 50 cán bộ hội và Ban chủ nhiệm CLB ở 10 huyện, thành phố; phối hợp với Chi cục dân số KHHGĐ tỉnh tổ chức 05 buổi truyền thông về công tác dân số cho khoảng 200 lượt người tham gia. Trên cơ sở đó, CLB từng bước đi vào hoạt động có nề nếp, duy trì sinh hoạt định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, quý. Các thành viên trong CLB nhiệt tình, tích cực tuyên truyền, vận động, giám sát việc chấp hành chính sách Dân số kế hoạch hoá gia đình của cán bộ, hội viên nông dân trong chi, tổ hội; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của hội viên kịp thời phản ánh tới BCH Hội Nông dân xã, tạo mối liên kết trong cộng đồng dân cư, đồng thời làm tốt công tác hoà giải ở cơ sở. Bên cạnh đó, CLB còn chủ động phối hợp với cán bộ dân số ở địa phương tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về dân số, viết các tin bài về gương hội viên thực hiện tốt công tác Dân số phát trên loa truyền thanh của thôn, xóm. Qua đó, nhiều chủ chương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đã đến được đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân. Đặc biệt là Luật chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật hôn nhân và gia đình, Pháp lệnh Dân số…góp phần tích cực thúc đẩy công tác Hội và phong trào nông dân ngày càng phát triển, giữ vững vai trò trung tâm nòng cốt trong các phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới.

Nguyễn Văn Nhật