HND xã Lan Giới tổng kết Dự án “Chăn nuôi lợn nái bảo vệ môi trường”

Lượt xem: 83

Đồng chí Phan Thị Thu Hiền – Phó trưởng Ban KTXH, Phó Giám đốc Ban điều hành Quỹ HTND

Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Dự án được triển khai trong 02 năm (2012-2013) với kinh phí hỗ trợ 300 triệu đồng cho 10 hộ vay tại 02 thôn Ngòi Lan và Chính Lan từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân do Trung ương Hội ủy thác cho Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang quản lý và cho vay; bình quân mỗi hộ được vay 30 triệu đồng. Sau 2 năm thực hiện, dự án đã phát huy tốt và đem lại hiệu quả thiết thực được hội viên, nông dân đồng tình, hưởng ứng với tinh thần trách nhiệm cao; cấp ủy, chính quyền, Hội cấp trên ghi nhận và đánh giá tốt về công tác quản lý, sử dụng vốn và hoàn trả đầy đủ, đúng hạn. Hiệu quả của dự án đã tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho 10 hộ tham gia với lãi từ 25 triệu đến 30 triệu đồng/hộ. Từ đó, thúc đẩy nhân rộng mô hình từ 10 hộ lên 20 hộ chăn nuôi lợn nái theo hướng công nghiệp đảm bảo vệ sinh môi trường với số lượng từ 10 đến 30 con. Thông qua việc triển khai dự án, đã góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương, thu hút hội viên vào hội, tăng trưởng nguồn vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân trong 2 năm đạt 21 triệu đồng, đồng thời góp phần giảm số hộ nghèo của xã từ 110 hộ năm 2011 xuống còn 77 hộ năm 2013.

Bảo Tú Quyên

Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang