Nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông về công tác dân số -kế hoạch hóa gia đình

Lượt xem: 81

Hàng năm, Hội Nông dân tỉnh ký kế hoạch phối hợp với Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Bắc Giang tổ chức truyền thông cho cán bộ, hội viên nông dân, các thành viên CLB “Nam nông dân với công tác DS-KHHGĐ” và cho đối tượng khó tiếp cận về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác DS-KHHGĐ; tuyên truyền, cổ vũ những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ nhằm làm chuyển biến sâu sắc nhận thức, thay đổi hành vi, hạn chế các hành vi vi phạm do thiếu hiểu biết về các chính sách Pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chính sách dân số trong cán bộ, hội viên và nông dân trên địa bàn. Kết quả từ năm 2008 đến nay, các cấp Hội thành lập và duy trì hoạt động 35 CLB “Nam nông dân với công tác DS-KHHGĐ” với 1.470 thành viên tham gia; phối hợp với Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh tổ chức truyền thông được 15 buổi cho 730 thành viên CLB dự. Các cấp Hội phối hợp với các ngành chức năng tổ chức truyền thông được trên 12.170 buổi cho 530.000 người tham dự, cấp phát trên 39.000 bao cao su và 47.000 tờ rơi, tờ gấp, nội dung truyền thông các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ. Đến nay các CLB đã đi vào nề nếp và hoạt động theo quy chế đề ra, tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng, quý, mỗi quý theo chuyên đề riêng, thành viên trong CLB nhiệt tình, năng nổ trong công việc, tích cực tuyên truyền, phổ biến, vận động, giám sát việc chấp hành chính sách DS- KHHGĐ của các thành viên trong CLB cũng như tuyên truyền vận động người thân, cộng đồng cùng thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ.

Bên cạnh công tác tuyên truyền còn nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân và các thành viên CLB về chủ trương xây dựng quy mô gia đình ít con (1-2 con) để nuôi dạy cho tốt, tư vấn sức khoẻ tiền hôn nhân cho nhóm đối tượng là vị thành niên, thanh niên chuẩn bị kết hôn; khắc phục tình trạng mất cân bằng về giới tính khi sinh, bạo lực gia đình và bất bình đẳng giới. Qua đó vận động các gia đình phấn đấu lao động sản xuất, học tập, công tác đạt kết quả cao, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững. Thông qua hoạt động truyền thông về DS-KHHGĐ các cấp Hội nông dân trong tỉnh đã góp phần vào kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về DS-KHHGĐ.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp tuyên truyền, tham mưu triển khai thực hiện công tác DS-KHHGĐ thời gian qua vẫn còn gặp nhiều khó khăn do điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác truyền thông còn thiếu thốn, tư tưởng trọng nam khinh nữ, thích sinh nhiều con, sinh bằng được con trai vẫn ăn sâu vào tiềm thức của một bộ phận người dân; nội dung, phương pháp truyền thông còn chưa thật phong phú, đa dạng phù hợp với các loại đối tượng.

Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, trong thời gian tới các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả phối hợp các ngành Y tế, DS-KHHGĐ và các cơ quan chức năng liên quan tham mưu chỉ đạo, tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên nông dân trong việc thực hiện DS-KHHGĐ, đa dạng hóa các hình thức truyền thông để thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân, tiếp tục triển khai có hiệu quả và nhân rộng mô hình CLB, điển hình tiên tiến trong việc thực hiện DS-KHHGĐ, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn nông thôn, nhất là đồng bào dân tộc vùng cao, vùng xa.

Hà Hương