HỘI NÔNG DÂN TỈNH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI DỰ ÁN KHCN CẤP TỈNH NĂM 2017

Lượt xem: 120

Đ/c Lã Văn Đoàn (ngoài cùng bên trái)- Phó Chủ tịch Thường trực HND tỉnh, hướng dẫn các hộ trong dự án

kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Ba Kích

Từ kết quả nghiên cứu trồng thử nghiệm cây Ba kích tím dưới tán cây lâm nghiệp, cây ăn năm 2014-2015, năm 2017, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục được Chủ tịch UBND phê duyệt Dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng thâm canh cây Ba kích tím (Morinda offcinalis How) dưới tán rừng trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang” với quy mô 5ha, tại xã Thanh Luận, huyện Sơn Động.

Ngày 23/5/2017, Hội Nông dân tỉnh đã tiến hành bàn giao (đợt 1) gồm: 4.100 hom giống cây Ba kích; 4 tạ phân NPK:12.3.13; đồng thời hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và làm giàn cho cây Ba kích dưới tán rừng cho các hộ tham gia Dự án.

Dự án thành công sẽ góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu lao động và ngành nghề nông thôn, sử dụng có hiệu quả đất lâm nghiệp, tăng thu nhập cho các hộ góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Thân Thị Dũng

Văn phòng HND tỉnh