Tập huấn quy trình xử lý rơm, rạ sau thu hoạch và ứng dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất và đời sống

Lượt xem: 79

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được giảng viên truyền đạt những kiến thức xoay quanh các nội dung như: sự cần thiết của việc xử lý rơm, rạ sau thu hoạch và giới thiệu chế phẩm ứng dụng trong xử lý; quy trình kỹ thuật xử lý rơm, rạ thành phân bón hữu cơ.

Qua đó, giúp cho học viên có những kiến thức cơ bản để ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, nâng cao năng suất chất lượng cây trồng, góp phần bảo vệ môi trường, tránh thoái hóa và tăng độ phì nhiêu cho đất.

Nguyễn Văn Khương

HND xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên